RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2017 | Asgari Geçim İndirimi 2017 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Cevdet Akçakoca
Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)
(24.02.2017)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2017
Asgari Geçim İndirimi 2017
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Girişiniz Sorun Değil Önemli Olan Hizmet Süresinin Bildirilip Bildirilmediği

  Gurbetçiler Yalan Haberlerle Aldatılıyor

  Yeni Talimatla Bankalar Promosyonu Artırabilir

  Eski Devlet Memuru Alt Sınır Aylığı Korumasıyla 1.750 TL. Az Maaş Bağlanmaz

  GMSİ Beyannamesinde Yanlışlıkla Götürü Gider Usulü Seçildikten Sonra Düzeltme Beyannamesi İle Gerçek Gider Usulü Seçilebilir Mi ?

  Sicil Alınmasına Rağmen Çalışma Bildirilmemişse Başlangıç Sayılmaz

  Babaya Yarım Gün İzin

  Kobi Birleşmelerine Vergi Desteği

  KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği

  Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

  Vergi ve SGK Taksitlendirmesi İle İlgili 2017/1 Sayılı İç Genelge İle Büyük Olanak

  Vergiye Uyumlu Dürüst Mükellefe Vergi İndirimi

  Muhasebe İhaleye Çıktı!

  Doğum Borçlanmasıyla Kazanılan Günler Son 1260 Gün Hesabına Girmez


YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı


Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren Kadınların Çalışma Süreleri

Tarih: 08.03.2013

1-GİRİŞ
Sayın Başbakan Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısının süreç içinde sosyal politikaya dönüşmesi beklenmekte olup kadın istihdamına teşvikten sonra 3 çocuk yapan kadına da çok özel teşviklerin ve uygulamaların başlanacağına dair özellikle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 3 ÇOCUK İÇİN ÖZEL TEŞVİK GELİYOR çalışmalarının hızlandığı gözlemlenmektedir.Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik’in Abant’ta yaptığı açıklamada; “hamilelere müjde kadınların 4 aylık olan doğum iznini 6 aya çıkarmak için çalışmalara başlandığını” bildirdi.
 
Makalemizde bakanımızın bu sözlerine istinaden yürürlükte bulunan;4857 sayılı İş Kanunu’nda kadınların analık halinde çalışma hükümlerini değerlendirilecektir.
 
2- KADIN İŞÇİLERİN ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ
Kadın işçilerin analık halinde çalışma ve süt izni 4857 sayılı iş Kanunu’nun 74.maddesi
Hükümlerince belirlenmiş olup bu hükümlere göre

*-Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir

*-Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. 
Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. Ancak bu düzenlemenin yapılması için durumunuzun gerekliliğini resmi kurumlardan alacağınız doktor raporu ile belgeleyerek işverene müracaat etmeniz gerekmektedir.

*-
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

*-Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Bu süreler yıllık izin haklarının hesabında çalışmış gibi dikkate alınır

Örneğin; 01.02.2012 tarihinde işe giren ve 01.06.2012 tarihinden itibaren toplam onaltı hafta doğum öncesi ve sonrası izin kullanan kadın işçi, bu süreler çalışılmış gibi sayılacağından 01.02.2013 tarihinde yıllık ücretli izne hak kazanacak, doğum izninden dolayı yıllık izne hak kazanma tarihi bakımından herhangi bir kaybı olmayacaktır
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Ancak bu süre yıllık ücretli izin hakkınızın hesabında dikkate alınmaz

Örneğin; 01.02.2012 tarihinde işe başlayan ve hamileliği nedeniyle kullandığı doğum öncesi ve sonrası sekizer haftalık izin sürelerini 01.06.2012 tarihinde tamamlayan kadın işçinin, bu izinlerinin hemen ertesinde altı ay ücretsiz izin kullandığını varsaydığımızda, yıllık izne hak kazanma tarihi (altı aylık ücretsiz izin süresi yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmayacağından) 01.02.2013 değil, 01.08.2013 tarihi olacaktır.
4857 sayılı iş Kanunu’nun 5.maddesinde eşit davranma ilkesi gereğince işçiye gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılamaz hükmü bulunmaktadır. 4857 sayılı iş kanunu’nun18.maddesinde açıkça belirtildiği üzere hamilelik nedeniyle iş sözleşmesi feshedilemez.

3-GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma ŞartlarıylaEmzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde gebe işçinin çalışma saatleri düzenlenmiş olup buna göre Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz olarak düzenlenmiştir. Yine yönetmeliğin 9.maddesinde belirtildiği üzere kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır. Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır hükümleri bulunmaktadır.

4-SONUÇ
Sonuç olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’nda kadınların analık halinde çalışma hükümlerinin İşveren tarafından olası güvenlik ve sağlık risklerini gebe veya emziren kadın işçi açısından değerlendirerek gereken önlemleri alarak ilgili kanun hükümlerine uymak zorundadırlar.Başbakan Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısı üzerine Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 3 çocuk  için özel teşvik için çalışmalarını hızlandırmaları kadın istihdamına olumsuzyansımamalıdır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN