YAZARLARIMIZ
Mesut Öksüzler
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mesutoksuzler@gmail.com



İhraç Kayıtlı Satışlardan Dolayı Dövizle Ödeme ve Tahsilat Neden Olmalı

Bilindiği üzere ihraç kaydıyla teslimlerde ihracatı yapan firma ile imalatçı firma arasındaki ilişki yurt içinde iki firmanın arasındaki ilişkiden farklıdır. İhraç kaydıyla yapılan mal teslimleri klasik yurt içi mal teslimi değildir.

09.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Numaralı Tebliğinin 8’inci maddesinin 9 ve 15’inci fıkralarında değişiklikler olmuştur.

8’inci maddenin 9’uncu fıkrasına göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündü. Değişikliğe göre sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur. Bu bakımdan sözleşmenin döviz yapılması serbest, ancak ödeme günü ödemenin döviz olarak yapılması yasaktır. Bu nedenle sözleşme döviz yapılabilir. Fakat ödeme günündeki kurlardan TL karşılığının ödenmesi gerekmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB 'ye veya DAB 'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ının İBKB' yi veya DAB' ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir.

Gelelim ihraç kayıtlı satışlardan dolayı ödeme ve tahsilatın neden dövizle yapılabilmesi gerektiğine;

İhracatı gerçekleştiren ihracatçı bakanlığın düzenlemesine göre ihracat bedelinin en az % 4o’ ını bozdurmak zorunda, ihraç kayıtlı satışı yapan imalatçı kuruma ödemeyi yaparken dövizle ödeme yapamayacaksa geriye kalan kısmı da bozdurmalı,  yani % 100’ ünü bozdurmak zorunda kalacaktır. Bu uygulama ise ihraç kayıtlı mal alıp ihraç eden firmalara ihracat bedelinin tamamını bozdurma zorunluluğu getirir. Bu uygulama hakkaniyete uymayacaktır.

Söz konusu karar da açıkçası ihraç kayıtlı teslimlerde dövizle ödeme serbesttir denmemekte, ihraç kayıtlı teslim bir yurt içi teslimdir. Ancak bu mana da klasik bir yurt içi teslim gibi değerlendirilmemesi gerekmektedir.

En kısa sürede bakanlığın bu konuda kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir.

18.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM