YAZARLARIMIZ
Mesut Öksüzler
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mesutoksuzler@gmail.comÖrtülü Sermaye Kullanan Kurumun Kurumlar Vergisi Matrahının Oluşmaması Halinde Borcu Kullandıran Şirket İştirak Kazançları İstisnasından Faydalanamaz (04.11.2022)

Yurt Dışına Giden Personele Verilen Avanslar Yabancı Para Olarak Verilebilir Mi? (05.08.2022)

Vergi Yükü Bakımından Kar Payı ile Huzur Hakkının Karşılaştırılması (05.08.2022)

Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi (02.08.2022)

7417 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler (06.07.2022)

Grup İçi Şirketlerin Kredi Aktarımları ve Kefalet Hizmetleri (15.06.2022)

Şirket Ortaklarının Adına Kayıtlı Taşınmazların Vergisiz Olarak Ayni Sermaye Yolu İle Kayıtlara Alınmasında Son Fırsat (26.05.2022)

İhraç Kayıtlı Satışlardan Dolayı Dövizle Ödeme ve Tahsilat Neden Olmalı (18.04.2022)

Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Sağlık ve Eğitim Harcamalarını Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Belgelendirebilir mi? (24.03.2021)

İvazsız Şekilde İntikal Eden Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasının, Verilmiş Bir Özelge Kapsamında Süreklilik Oluştuğundan Bahisle Ticari Kazanç Olarak Değerlendirilmesi Sorunu (04.01.2021)

Talimat ile Tahsilat ve Ödeme Yapılırken Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.12.2020)

GÜNDEM