YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comYatırım Teşvik Belgesi “YTB” Kapsamında (EK-8’de) Yer Alan Eşyaların İthali

Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince tanzim edilen Cevaplı Raporlar ve İnceleme Raporları ile Gümrükler Gelen Müdürlüğü veya Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ya da Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenen raporlara istinaden, Yatırım Teşvik Belgesi (özellikle EK-8) kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatlar hakkında, ithalatçı firmalara ithalatın yapıldığı Gümrük Müdürlüklerinden son dönemlerde, yaygın bir şekilde Ek Tahakkuk Kararları ve Ceza Kararları gelmektedir.

29 Haziran 2021 Tarih ve 31526 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın bazı maddeleri değiştirilmiş olup, "Gümrük Vergisi Muafiyeti" başlıklı 9.maddesine “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine Ve Teçhizat Listesi” başlıklı EK-8 eklenmiştir.

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 9.maddesinin 4.fıkrası aynen: “ Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. EK-8'de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8'de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.” Şeklindedir.

Buna göre; EK-8'de belirtilen makine ve teçhizat, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilmesi mümkün değildir. EK-8’de yer alan makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz.

Ancak, EK-8'de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti (Gümrük vergisi, İlave gümrük vergisi, Ek mali yükümlülük, vb.) sağlanmaksızın –gümrük vergisi ödenerek- ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.

Öte yandan,  EK-8’de sayılan makine ve teçhizatın; Gerekli şartları taşıması durumlarda, tercihli tarife uygulamaları, örneğin: ülkemiz ile AB üyesi ülkeler arasında oluşturulan gümrük birliği anlaşması kapsamında A.TR dolaşım belgesi ya da Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri, Fatura Beyanı, Form A, vb. menşe ispat belgeleri kapsamında ithal edilmesi halinde Gümrük vergisi ve İlave gümrük vergisi muafiyeti sağlanabilir, GV ve İGV ödenmeden ithalat yapılabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermeye Genel Müdürlüğünün, Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 07.07.2021 tarih ve 2714324 sayılı yazıda da belirtildiği üzere; 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 9.maddesine ilişkin EK-8’de yer alan Yeni makine ve teçhizat, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebilir.

Ancak, EK-8’de yer alan bu makine ve techizat “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak” Teşvik Belgesi kapsamında temin edilemez.

Söz konusu uygulama, 29/06/2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsamakta olup, 29.06.2021 tarihinden önce alınan/düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri için geçerli değildir.

Yani, 29/06/2021 tarihi öncesi düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında EK-8’de yer alan eşyaların ithalinin yapılması durumunda Gümrük vergisi ve İlave gümrük vergisi tahsil edilmez.

Belirtilen mevzuat hükümlerinden hareketle; Gümrük İdarelerinden firma ve şahıslara gelen Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları bu açılardan incelenerek, gerekli şartları taşıması halinde ek tahakkuk ve ceza kararlarına Gümrük Kanunu’nun 242.maddesi kapsamında itiraz edilmesi, gerekir ise Dava yoluna gidilmesi veya Kanun’un 244.maddesi ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği gereği Uzlaşmaya gidilmesi gerekir. 

I- Bu kapsamda İlgili Gümrük Müdürlüğü tarafından tanzim edilip Firmanıza tebliğ edilen Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları sonucunda Yapılması Gerekenler:

1) Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden hareketle; İlgili Gümrük idarelerinden ithalatçı firma ve şahıslara gelen/ tebliğ edilen Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları bu açılardan ayrıntılı şekilde incelenerek, gerekli hukuki ve mevzuat şartlarını taşıması halinde, ek tahakkuk ve ceza kararlarına 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242.maddesi kapsamında zamanında itiraz edilmesi, gerekir ise Dava yoluna gidilmesi veya Kanun’un 244.maddesi ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği gereği Uzlaşma talebinde bulunulması gerekir. 

2) Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılan ithalatta, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’ncu maddesi uyarınca karara ekli EK-8 sayılı listede yer alan ürünlerin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatları gümrük vergisi muafiyeti dışında tutulması (muafiyetin sadece KDV’yi kapsaması) nedeniyle [1.maddede belirtilen hukuki ve mevzuat şartlarını taşımadığı anlaşılan], EK-8 sayılı listede yer alan ürünler için Ek Tahakkuku yapılan Gümrük Vergisi ve/veya İlave Gümrük Vergisi’nin ödenmesi/ yatırılması,

3) Bahse konu olayda Gümrük Kanunu’na (Özellikle Gümrük Kanunu’nun 234.maddesine) göre herhangi bir ceza olmayacağı/ herhangi bir ceza uygulanamayacağı için Ceza Kararında belirtilen/yer alan Ceza tutarı az ise, itiraz ve Mahkemeye taşınmasına gerek görülmez ise, İlgili Ceza Kararının/ Ceza tutarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242.maddesinden hareketle Kanun’un 244.maddesi ve Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre Uzlaşmaya götürülmesi/ Uzlaşma talebinde bulunulması,

4) İlgili Ceza Kararında belirtilen Ceza tutarı yüksek ise/ ödenmek istenmiyorsa; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242.maddesi gereği tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde (İlgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne) itiraz edilmesi, Bölge Müdürlüğü’nden olumsuz cevap alınması durumunda ise 30 günlük süre içerisinde İlgili Vergi Mahkemesi’ne Dava açılması gerekir.  

- Bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgiyi, gerekli hukuki ve mevzuat desteğini -isterseniz- Firmamız “Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim, Danışmanlık ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.”den alabilirsiniz. 

21.09.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM