YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comDamping Vergisinde Ceza Olur Mu? (20.05.2024)

Tam Muafiyet Suretiyle Türkiye’ye Geçici İthal Edilen Eşyanın, Sonrasında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kati İthalata Çevrilmesi Durumunda, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 207.Maddesi Gereğince Gecikme Zammı Ödenir Mi? (16.05.2024)

KDV Kanunu’nun 24.Maddesinden Hareketle, Vadeli İthalatlarda Oluşan Kur Farkının İthalatta KDV Matrahına Katılması Gerekir Mi? (25.04.2024)

Gözetim Fiyatının Fazla Beyan Edilmesi, Sonradan Ortaya Çıkan Kıymet Farkları Yerine Geçer Mi? (26.03.2024)

İthalatta Yurt İçi Giderlerinin Sonradan Beyanı (12.03.2024)

İthalatta İndirilemeyecek Katma Değer Vergisinin Geçiş Süreci (23.02.2024)

İhracat Bedellerinde İndirim Ve Mahsup İşlemleri (2) (16.01.2024)

İhracat Bedellerinde İndirim Ve Mahsup İşlemleri (1) (05.01.2024)

Yurtdışı Üretimde Kullanılan Kalıp ve Fikstürlerin Türkiye’ye İthali (20.12.2023)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (3) (08.12.2023)

Geçici İthalat Rejimi (Kısmi Muafiyet) Kapsamında İthal Edilen Eşyalar İçin Ödenen Kira Bedellerinin Vergisel Boyutu (28.11.2023)

Geçici İthalatta Karşılaşılabilecek Cezalar (20.11.2023)

Gecikme Zammı ve İthalatta KDV Karmaşası (10.11.2023)

Tarife Bilgisi (GTİP) Tespit Talebi (02.11.2023)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi (2) (19.10.2023)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi (1) (06.10.2023)

İhracat Hesabının Zamanında Kapatılmaması Nedeniyle Ceza Uygulanması (21.09.2023)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) (11.09.2023)

Kurulum, Montaj, Bakım ve Onarım Giderleri (01.09.2023)

Finansal Kiralamanın Vergisel Boyutu (23.08.2023)

Finansal Kiralama Kapsamında Kalıp ve Fikstür İthalatı (14.08.2023)

İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemelerin (Kalıplar ve Fikstürlerin) Türkiye’ye Muafen İthal Edilmesi (02.08.2023)

Yurtdışında Üretimde Kullanılan Kalıpların Türkiye’ye İthali (25.07.2023)

Kalıp ve Modifikasyon İthalatı (2) (17.07.2023)

Kalıp ve Modifikasyon İthalatı (1) (06.07.2023)

İhracat İşlemlerinde Sorumluluk ve Uygulanacak Müeyyideler (28.04.2023)

YYS Yıllık Faaliyet Raporu Ne Zaman Hazırlanır? (07.04.2023)

Özel Antrepo Açılış Şartları ve Yükümlülükler (30.03.2023)

Sermaye İthalatı ve İhracatı (23.03.2023)

Döviz Cinsinden ve/veya Dövize Endeksli Sözleşmeler (16.03.2023)

YYS Yıllık Faaliyet Raporu, Zorunlu Eğitimler ve YYS Sahibi Firmaların Karşılaşabilecekleri Olumsuzluklar (09.03.2023)

Genel Antrepolar ve Açılış Şartları (01.03.2023)

Potansiyel Vergi Mükelleflerinin Antrepolarda Eşya Devri (16.02.2023)

Yurt İçinden ve Yurt Dışından Kredi Temini (08.02.2023)

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi (01.02.2023)

Antrepolarda Eşya Devri ve Sonraki İşlemler (19.01.2023)

Genel Antrepo Nedir? Açılış Şartları Nelerdir? (10.01.2023)

Kalıp ve Fikstür İthalatı (1) (02.01.2023)

Üzerlerinde ve/veya İç ve Dış Ambalajlarında Üretildiği Ülkeden Başka Bir Ülke Ürünü Olduğunu Gösteren veya Böyle Bir İzlenim Uyandıran İsim Ya Da Simgeler Taşıyan Eşyanın Türkiye'ye İthali (25.11.2022)

Yatırım Teşvik Belgesi “YTB” Kapsamında (EK-8’de) Yer Alan Eşyaların İthali (21.09.2022)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya Uygulanan Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı (19.09.2022)

Yurt Dışından veya Serbest Bölgelerden Kiralama Yoluyla Kalıp İthalatı ve Kira Süresi Sonunda Kalıpların Yurtdışına İade Edilmesi (09.08.2022)

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Alımı (07.07.2022)

Mahrece İade (22.06.2022)

Geçici Depolama Yerleri (14.04.2022)

Gümrük Kanunu’nun 234/3.Maddesinin Yerine 234/1.Maddesinin -(Yanlış)- Uygulanması (28.03.2022)

Özel Tüketim Vergisi ve Bandrol Ücretinde Matrah Kargaşası (17.03.2022)

2 Nolu KDV Beyanı ve Sonrasında Karşılaşılacak Gümrük -Para- Cezaları (23.02.2022)

Türkiye İngiltere Serbest Ticaret Anlaşmasında Dikkat Çeken Hususlar (01.02.2022)

ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulanması (16.11.2021)

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Son Günler, Son Sefer, Tren Kalkıyor) (24.09.2021)

Karaman’ın Koyunu, Gümrük Kıymetinin Oyunu (Gümrük Kıymetine Katılmayacak Unsurlar) (27.07.2021)

Gümrük Müşavirlerinde Müteselsil Sorumluluk (10.06.2021)

Transfer Fiyatlandırması ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) İlişkisi (02.06.2021)

Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım (2) (29.04.2021)

Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım (1) (13.04.2021)

Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu (12.04.2021)

Örneklerle Royalty Lisans Vb. (Gayri Maddi Hak Kazançları) Üzerinden Alınan Vergiler (08.03.2021)

Komisyonlar ve Komisyonların Vergisel Boyutu (2) (24.02.2021)

Komisyonlar ve Komisyonların Vergisel Boyutu (1) (12.02.2021)

7256 Sayılı Kanunla İlgili Bazı Sorular ve Cevapları (24.12.2020)

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi (14.12.2020)

Geçici İthalat İşlemleri (4) (26.11.2020)

Geçici İthalat İşlemleri (3) (25.11.2020)

Geçici İthalat İşlemleri (2) (24.11.2020)

Geçici İthalat İşlemleri (1) (23.11.2020)

Gayri Maddi Hak Kazançlarının Brütleştirilmesi ve Vergisel Boyutu (2) (16.11.2020)

Royalyt - Lisans Ücretlerinin Vergisel Boyutu (2) (09.11.2020)

Royalyt - Lisans Ücretlerinin Vergisel Boyutu (1) (06.11.2020)

Gayri Maddi Hak Kazançlarının Brütleştirilmesi ve Vergisel Boyutu (1) (28.10.2020)

Konsinye İhracat (21.10.2020)

İskontolar ve Vergisel Boyutu (08.10.2020)

Bedelsiz İhracat (04.12.2020)

Franchise veya Franchising’in Vergisel Boyutu (18.09.2020)

Vade Farkı, Fiyat Farkı ve Kur Farkının Vergisel Boyutu Nedir? (11.09.2020)

Credit Note, Debit Note, Cari Hesap/Cari Hesap Sözleşmesi, Finansman Anlaşması ve Mutabakat Farkı’nın Vergisel Boyutu (03.09.2020)

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (20.08.2020)

Navlun Konusunda Bazı Açıklamalar (07.08.2020)

Finansal Kiralama İşlemlerine Kısa Bir Bakış (3) (24.07.2020)

Finansal Kiralama İşlemlerine Kısa Bir Bakış (2) (23.07.2020)

Finansal Kiralama İşlemlerine Kısa Bir Bakış (1) (22.07.2020)

Yatırım Teşvik Tedbirlerine Kısa Bir Bakış (3) (10.07.2020)

Yatırım Teşvik Tedbirlerine Kısa Bir Bakış (2) (09.07.2020)

Yatırım Teşvik Tedbirlerine Kısa Bir Bakış (1) (08.07.2020)

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme İşlemleri (2) (01.07.2020)

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme İşlemleri (1) (30.06.2020)

Nihai Kullanım, Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Hükümleri (19.06.2020)

Gümrükteki Muafiyet ve İstisnalar (4) (08.06.2020)

Gümrükteki Muafiyet ve İstisnalar (3) (05.06.2020)

Gümrükteki Muafiyet ve İstisnalar (2) (03.06.2020)

Gümrükteki Muafiyet ve İstisnalar (1) (01.06.2020)

ATA Karnesi Soru – Cevap (13.05.2020)

Ata Karnesi ve Fonksiyonları (07.05.2020)

Kullanılmış ve/veya Yenileştirilmiş Eşya İle Sermaye Malları ve Diğer Malzemelerin Türkiye’ye İthali (20.04.2020)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük İşlemleri (2) (07.04.2020)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük İşlemleri (1) (06.04.2020)

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Y Kullanılan Makina ve Teçhizatın Türkiye’ye İthali (23.03.2020)

Sermaye Malı, Üretim Hattı, Üretim Tezgahı, Makine, Kalıp, Fikstür, Çeşitli Üretim Araçları ve Benzeri Eşya İthali İle Yurtdışında Bu Araçlarla Üretilen Ürünlerin Türkiye’ye İthali (12.03.2020)

Eşya İthalatında Cif Kıymet, Gümrük Kıymeti ve Ceza Uygulamalarına İlişkin Bazı Hususlar (05.03.2020)

İthalatta Cıf Kıymet ve Gümrük Kıymetinin Önemi (01.08.2019)

Eski, Kullanılmış ve/veya Yenileştirilmiş Eşyanın, Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yurtdışında Kullanılan Makina ve Teçhizat İle İşyeri Nakli Suretiyle Sermaye Malları ve Diğer Malzemelerin Türkiye’ye İthali (23.07.2019)

Veri ve Komutların İthali ve İhracı (12.06.2019)

İhracatta Geri Gelen (Geri Getirilen ) Eşya İle Yurt Dışından Getirilmeyen (Yurt Dışında Bırakılan) Eşya (07.05.2019)

Veri Yüklü Taşıyıcıların İthalatı ve İhracatı İle İthalatta Navlun Konusunda Bazı Açıklamalar (28.03.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM