YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comTTK'na Göre Yapılacak Kar Dağıtımı, Yedek Akçe Ayrılması v.b. Hususlarda Hangi Bilanço Esas Alınacak?

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLERDE (KAR DAĞITIMI, YEDEK AKÇE AYRILMASI, SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI, BİRLEŞME/BÖLÜNME/TÜR DEĞİŞTİRME VE SERMAYE KAYBI İLE BORCA BATIKLIKTA HANGİ FİNANSAL TABLOLAR ESAS ALINACAK? ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOLAR MI YOKSA DÜZELTİLMEMİŞ BİLANÇOLAR MI?

Esasen yukarıdaki başlıkta değinilen kar dağıtımı, yedek akçe ayrılması, sermaye artırımı/azaltımı, birleşme/bölünme/tür değiştirme, sermaye kaybı ile borca batıklık düzenlemeleri TTK’nda yer almış olup, bu düzenlemeler neticesinde yapılacak işlemler sonucu doğacak ve ödenmesi gerekecek vergisel yükümlülükler vergi kanunlarında yer bulmuştur.

Uzun süredir Ticaret Bakanlığı’ndan bir tebliğ yayımlanması beklenmiş olup, bunun beklenme gerekçesi de bu nevi işlemlerde hangi bilançonun esas alınacağının belirli olmamasıdır. TTK kapsamında genel kurul ve yönetim organları yukarıda değinilen bu iş ve işlemlerinde hangi bilançoyu esas alacaklardır. İşte bunun belirlenmesi gerekmekteydi.

“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Taslağı” ile bir belirleme yapılmış ve konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre;

1- Finansal Tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olan şirketler tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınır.

KGK STANDARTLARINA UYGUN FİNANSAL TABLO HAZIRLAYACAK ŞİRKETLER

TTK’NA GÖRE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİN TÜMÜNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMIŞ BİLANÇOLARI DİKKATA ALACAKLARDIR.

2- Birinci fıkra kapsamı dışında kalan şirketlerde, 213 sayılı VUK’nun geçici 33 üncü maddesi ile 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulan finansal tablolar ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış olan finansal tablolar birlikte dikkate alınır.

TTK’NA GÖRE YAPILACAK İŞ VEYA İŞLEMLER

ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAMIŞ BİLANÇO

ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMIŞ BİLANÇO

KANUN VEYA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL KURULCA ALINACAK KARARA İSTİNADEN NET DÖNEM KARININ DAĞITILMASINDA ESAS ALINACAK BİLANÇO

DÜZELTME ÖNCESİ BİLANÇO

 

SERBEST YEDEK AKÇELERDEN* VE DAĞITILABİLİR DİĞER KAYNAKLARDAN YAPILACAK ZARAR MAHSUBUNDAN SONRA KALAN KAR PAYININ DAĞITILMASINDA ESAS ALINACAK BİLANÇO

 

DÜZELTME SONRASI BİLANÇO

YEDEK AKÇA AYRILMASINDA ESAS ALINACAK BİLANÇO

DÜZELTME ÖNCESİ BİLANÇO

 

İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇO

DÜZELTME ÖNCESİ BİLANÇO

 

DÖNEM İÇİNDE DAĞITILMIŞ OLAN KAR PAYI AVANSI İŞLEMLERİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇO

DÜZELTME ÖNCESİ BİLANÇO

 

SERMAYA ARTIRIMI/AZALTIMI İŞLEMLERİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇO

 

DÜZELTME SONRASI BİLANÇO

BİRLEŞME/BÖLÜNME/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇO

 

DÜZELTME SONRASI BİLANÇO

SERMAYE KAYBI/BORCA BATIK OLMA HALLERİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇO

 

DÜZELTME SONRASI BİLANÇO

*Serbest Yedek Akçe: Kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri ifade eder.

ÖZEL HUSUSLAR

  1. Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerde, dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, 213 sayılı VUK hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolorda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamaz.
  2. Şirketin sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas alınır.
  3. Enflasyon düzeltmesi kaynaklı sermaye düzeltmesi olumlu farkları, diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin olumlu farklar ile bunların dışında kalan iç kaynakların, zararlar ve olumsuz farkları aşan kısmı Kanunun 462 nci maddesi kapsamında sermayeye ilave edilebilir.
  4. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumsuz farkları ile enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan diğer olumsuz farklar ise genel kurulda alınacak karara istinaden, sermaye azaltımı yoluyla veya olumlu farklar yahut diğer iç kaynaklarla mahsup edilebilir.

KAYNAK

“Enlasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Taslağı ve Genel Gerekçesi”

Faydalı olması dileğiyle…

22.04.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM