YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Tuncer
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
etuncer@kokerymm.comKDV İndirimi Konusunda KKEG’in Hukuki Durumu Nedir?

KDV İNDİRİMİ KONUSUNDAKİ YENİLİKLER

7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle;

1/1/2019 tarihinden itibaren, indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

Buna göre, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde yer alan tutarların gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu belgelerde gösterilen KDV, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilir.

Bu hükme göre, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

  • İndirim hakkı açısından, sürenin başlangıcı, belgenin düzenlendiği tarih değil, deftere kayıt tarihi olacaktır.
  • Mal ve hizmet alım belgeleri, en geç izleyen yıl sonuna kadar deftere kaydedilebilecektir.

 - “Özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla” ibaresi “özel hesap dönemini takip eden özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla” şeklinde değiştirildiğinden. İndirim ve İade konusu olabilmesi için belgelerin özel hesabını izleyen dönemde deftere kaydedilmesi gerekecektir.

 - Her iki halde de işlemin yapıldığı tarihe göre 10 günlük sürede belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Her halükarda 2018 yılı içinde kesilen bir faturanın en geç o yılı izleyen yılda deftere kayıt edilip indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Burada akla gelecek ilk sorun, geçmiş yıl giderleri için, geriye dönük kayıt düzeltmesi mi yapılacak yoksa bu giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak mı muhasebeleştirilecektir?

Geriye doğru kayıt düzeltmesi, özellikle gelir/kurumlar beyannamesi verildikten sonra gerçekleşecekse, bunun olanaksızlığı ve her işlem için uygulanamayacağı açıktır. Sadece KDV değil, ticari giderler nedeniyle gelir/kurumlar matrahı değişeceği için tüm geçmiş dönem beyanları (KDV, Geçici vergiler ve ana beyanlar ve kayıtlar düzeltilecektir. Bu fiilen mümkün olamayacağı gibi hukuken ve muhasebe ilkeleri açısından da uygun değildir.

KKEG SAYILAN GİDERLERİN KDV’SİNİN İNDİRİMİ KONUSU

Şu halde, geçmiş döneme ait olup izleyen yılda gelen faturalar, geldiği yılda KKEG olacaktır. Bu durumda da akla şu soru gelecektir; KDV 30. Maddesine göre KKEG sayılan bir harcamanın KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

Eski alışkanlıklarla hareket edilirse, bu soruya hemen olumsuz cevap verilecektir. Ancak 7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 30. Maddenin d) işaretli fıkrasına ilave yapılarak “yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen” KDV için bu hükmün uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

Bu düzenlemeyle KDV Kanununun 30. Maddesinin d) işaretli fıkrası aşağıdaki gibi olmuştur;

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. (5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç)

30. maddenin son haline göre, KKEG mahiyetinde olmasına rağmen, KDV’si indirim konusu edilebilecek harcamalar şunlardır;

- Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ait Katma değer vergisi

- Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi (Gerçek kişi işletmelerinde transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış sayılan kazançlarla ilgili)

- Yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi

Görüldüğü gibi, “yurt içi işlemlerde” KDV’ni tahsil eden ve döneminde beyan ederek ödeyen satıcılara ait faturalar/ Serbest meslek makbuzları, dönem aşılması nedeniyle Kanunen Kabul Edilmeyen Gider mahiyetine dönüşmüş olsa bile bu harcama belgelerine ilişkin KDV’ler indirim konusu yapılabilecektir.

12.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM