YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Tuncer
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
etuncer@kokerymm.comVergi Resim ve Harç İstisna Belgesinin İstisna Sınırı Nedir? Bazı Hususlar (10.06.2020)


Bankaların Altın Mevduat Hesaplarının Kambiyo İşlemi Sayılarak BSMV’ne Tabi Tutulması Uygun mudur? (28.05.2020)


Türk Vergi Sisteminde İki Önemli Değişiklik (21.04.2020)


Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılabilmesinin Yasal Dayanakları (23.03.2020)


Uykudaki Şirketler Dikkatli Olsun Mükellefiyetin Silinmesi İçin Vergi İnceleme Raporu Beklenmeyecek (07.02.2020)


Kesinleşmemiş Vergi İadesi Alacağı Temliki Edilebilir Mi? (03.02.2020)


Vergi İncelemesinden Önce Mükelleflerin İzaha Daveti Konusunda Yapılan Değişiklikler (17.12.2019)


Sahte Belge Kullanımı Konusunda Vergi Dairesince Yapılan İzaha Davetin Farklılığı (25.11.2019)


İncelemeye veya Takdire Sevk Edilecek Mükelleflerin Savunma Hakkı (14.11.2019)


Kayıt Dışı Varlıkların Yurda Getirilmesi (11.11.2019)


Vergi Davalarında Duruşmanın Etkisi ve Tarafların Dinlenmesi (09.10.2019)


Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Kimler Sicile Kayıt Olacak? (11.09.2019)


Vergi Usul Kanununun Yeniden Düzenlenmesinde “Sistematik Yapı Değişikliği” Önerisi (27.08.2019)


Vergi Takdirinin Hukuksal Değeri ve İdarenin Kötüye Kullanımı (06.08.2019)


Damga Vergisinde Zamanaşımı ve Kağıtların Hükmünden Yeniden Yararlanma Halinde Zamanaşımı (26.07.2019)


Döviz Kazandırıcı Faaliyet Sayılan Kamu Yatırımlarında Vergi Resim ve Harç İstisnası (17.07.2019)


Damga Vergisi Matrahı Takdir Yoluyla Belirlenebilir Mi? (12.07.2019)


Tasarım Merkezlerine Tanınan Vergisel İstisnalar (03.07.2019)


Haksız ve Yersiz İade Edilen Verginin Geri İstenmesinde Tarhiyatın İptal Nedenleri (25.06.2019)


Mükellef Odaklı Vergi Reformuna Hazırlananlar İçin Öneriler (14.05.2019)


Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler (06.05.2019)


Vergi Uygulamalarında Yaygın Biçimde Ceza Uygulanması Mükellef Uyumu İçin Çözüm Sağlar Mı? (30.04.2019)


Sanayi Sicil Belgesi Olanların Yıllık İşletme Cetveli Hazırlaması (19.04.2019)


Poşet Beyanı Deyip Geçmeyin Düzenlemede Önemli Hukuksal Hatalar Var (15.04.2019)


Bitmeyen Tartışma; Yıl Sonu Ciro Primlerinde Dönem Sorunu ve KDV İndirimi / İadesi Sorunu Çözüldü Mü? (10.04.2019)


Beyanname Verme Süresi İle Ödeme Süresi Eşitlendi (08.04.2019)


Sınai Mülkiyet Haklarından Sağlanan Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanır? (29.03.2019)


Serbest Meslek Kazancının Tespitinde “Dönemsellik” Uygulaması Varmıdır? (26.03.2019)


VUK’un 359. Maddesi (Kaçakçılık Suçları) Hakkında Açıklamalar ve Mali İdareye Tavsiyeler (21.03.2019)


KDV İade Talep Süresine İlişkin Yenilikler (19.03.2019)


Şarta Bağlı Sözleşmelerde Damga Vergisi (15.03.2019)


KDV İndirimi Konusunda KKEG’in Hukuki Durumu Nedir? (12.03.2019)


Konkordato Kararlarında Şüpheli Alacak Nasıl Ayrılır? (04.03.2019)


Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması (Sorunlarıyla) Başlıyor (26.02.2019)


Dövizli Anlaşmalar Türk Lirasına Çevrilecek Ama Nasıl? (28.09.2018)


İhtilafı Devam Eden Vergi Borçlarının 7020 Sayılı Yasa Kapsamında Ödenmesi Mümkün Değil (13.06.2017)


Yabancı Kurumlar Türkiye’ De Konut ve İş Yerini KDV ‘Den İstisna Olarak Alabilir Mi? (14.03.2017)


Dikkat! Damga Vergisi ve Harç İstisnasında “Uluslararası İhale” Tanımı Değişti (17.02.2017)


GÜNDEM