RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


SMMM Tuğba Balıklı
Bağımsız Denetim ve UFRS ile Firmanızın Değerini Arttırın
(03.03.2015)
Kuyumculuk Muhasebesi ve İşlemleri

MUHASEBECİLERE VE MALİ MÜŞAVİRLERE ÖZEL İNTERNET SİTESİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ ÜYELİK

Ücretsiz üye olun,
güncel bilgiler e-posta adresinize gelsin.

 
E-Posta Adresiniz:

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Kıdem Tazminatı Fonu
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Videolu Soru-Cevap
    (Yeni)
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Emekli Olan Kız Çocuğu Ana-Babadan Aylık Alamıyor

  Bağımsız Denetim ve UFRS ile Firmanızın Değerini Arttırın

  Kira Gelirinizi Vergi Dairesine Gitmeden Beyan Edebilirsiniz

  Katar 2022’ye Kırmızı Kart!

  Terkedilen Faaliyetten Doğan Zarar Yeni Başlanan Faaliyetten Mahsup Edilebilir Mi ?

  Aynı Konuda Farklı Özelge Verilmesi Mümkün Mü?

  Kıdem Tazminatı Fonu Kesinleşti. Çerçevesi De Hazır: Yeniye Zorunlu Eskiye Seçmeli

  Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Tartışması

  Madenci Eşlerinin Cesur Haykırışı

  Öğretmenlerin Özel Sektör Sürelerinin Kamudaki Etkisinde Önemli Noktalar

  Avulatlık Ücretlerinde KDV

  SGK’dan Engelli Teşviğinde Önemli Adım

  Stajın Emeklilikte Sayılması İsteniyor

  Aynı Gün Giriş Çıkış Tazminatı Öldürmez


YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


İbraname

Tarih: 20.02.2013

Çalışma hayatı içinde bulunan işçi ve işverenlerin konu başlığı olan ibraname kelimesi ile sıkça karşılaştıklarını hepimiz bilmekteyiz.

Biz meslek mensupları olarak çok kez ibraname belgesini hazırlayarak işçi ve işverenin onayına sunarız.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bugünkü konumuzu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilk defa hüküm altına alınan ibranameye ayırdık.

Kanun metnine geçmeden önce Türk Dil Kurumu’na bakarsak ibrayı; “aklama, temize çıkarma”, ibranameyi de; “aklama belgesi” olarak açıkladığını görmekteyiz.

Çalışma hayatı içinde ibraname işçi işveren ilişkilerinde, işçinin işverenden olan tüm yasal alacağını ve işçinin işverenini geçmişe dönük olarak akladığını gösteren bir belge olarak yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun; “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde;”…İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” der ve devam eder.

Bu madde ile işçinin işverenden hiçbir alacağının kalmaması yönünden hüküm içermektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun; “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420’nci maddesi; “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.” denmektedir.

Bu madde incelendiği vakit dört önemli unsur karşımıza çıkmaktadır.

Birincisi; , ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,

İkincisi, ödemenin noksansız ve mutlak surette banka aracılığı ile yapılması,

Üçüncüsü, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi

Dördüncü ve sonuncusu, yukarıda sayılan unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüz olduğu hüküm altına alınmış.

Özetlersek; Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde ibraname hazırlanırken yukarıda ki hususlara azami dikkat edilmesi, işçinin hak ettiği istihkakların teker teker yazılması, işçiyi ilgilendirmeyen ödemelere yer verilmemesi gerekmektedir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU GEREĞİ 420. MADDESİ GEREĞİ

                              İBRANAME

İŞVEREN BİLGİLERİ     :

 

Unvanı                        : ……………………………………….

Adresi                          : ……………………………………..
 

İŞÇİ BİLGİLERİ          :

 

Adı Soyadı                  : …………………………………………………

TC Kimlik No            : …………………………………………………

Adresi                          : …………………………………………………

İşe Başladığı Tarih     : …………………………………………………

Görevi                         : …………………………………………………

Son Aldığı Ücret                  : ………….  TL (Brüt)

 

FESİH BİLGİLERİ     :

 

Fesih Tarihi                : ………………..

Fesih Nedeni              : …………………
 

İŞÇİYE YAPILAN

ALACAK KALEMLERİ     :
 

Hesaplamaya

Esas Dönem                : …../……/……- …../…… /……….. tarihleri arası
 

 

Ödeme Türü

Brüt Tutar

Yasal Kesinti

Net Kazanç

Özel Kesinti

Net Ödenen

Normal Ücret

 

 

 

 

 

Fala Mesai

 

 

 

 

 

Yıllık İzin Ücreti

 

 

 

 

 

Hafta Tatili Ücreti

 

 

 

 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

 

 

 

 

 

Sosyal Haklar

 

 

 

 

 

İhbar Tazminatı

 

 

 

 

 

Kıdem Tazminatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O P L A M

 

 

 

 

 

 

ÖDEMENİN ŞEKLİ

Banka                 :
…………………………………………………...

Şube                            : ……………………………………………

Çek No               : ……………………………………………………..

IBAN No            : ……………………………………………………..
 

Yukarıda belirtili dönemler arasındaki çalışmam boyunca,

1.     Çalıştığım döneme ait tüm ücretlerim ödenmiş olmakla, herhangi bir ücret alacağım bulunmamaktadır.

2.     İşyerinde fazla çalışma olmamakla birlikte fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma yaptığım zamanlarda ücret yerine serbest zaman kullanmam şeklinde fazla mesai veya fazla sürelerde çalışma hakkım tamamen ödenmiştir.

3.     İşyerinde vardiyalı çalışıyor olması nedeniyle hafta tatili ve genel tatillerde çalışılmamış olmakla, çalıştığımız dönemlerde ücret ödemesi yapılmış ve serbest zaman kullanmamız sağlanmıştır. Ancak almadığım hafta tatili ve genel tatil ücreti olarak işbu ibraname ile ödeme yapılmıştır.

4.     Çalışma dönemim boyunca hak etmiş olduğum yıllık izinlerimin hepsi kullandırılmış veya ücreti ödenmiş olmakla, yıllık ücretli izin hakkım ve alacağım da kalmamıştır.

5.     İşveren tarafından işbu ibranamenin ön tarafında belirtilen kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretlerimi banka kanalı ile tam ve eksiksiz olarak teslim aldım.

6.     Bu anlamda, işveren nezdindeki çalışmam nedeni ile hizmet akdi hükümlerinden doğan bütün hak ve alacaklarımı, ücretlerimi, yaptığım fazla mesai karşılığı ücretlerimi, aldım. Tüm bu nedenlerle hizmet akdimden ve kanuni haklarımdan dolayı hiçbir şekil ve surette alacağım kalmadığını beyan ederek bütün bu hususlarda işverenim ……………………………………………………   gayrikabili rücu olmak üzere ibra ederim. ..…/.…./……….

NOT: Aşağıda kırmızı yazı ile yazılı bölümü işçi kendi el yazısıyla yazacak…

…….. TL Normal ücret, ……….. TL Fazla Mesai, ………….. TL Yıllık İzin Ücreti, ………… TL Hafta Tatili Ücreti, ……….. TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, ………… TL Sosyal Haklar, …………. TL İhbar Tazminatı, ……….. TL Kıdem tazminatı ücretini aldım. Tüm haklarımı aldım. İşverenime karşı geçmişe yönelik hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır.

İBRA EDEN    
İşçi İsim ve İmza


(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)