YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comYıllara Yaygın Olmayan İşin Daha Sonra Yıllara Yaygın İnşaat İşine Dönüşmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması

Değerli okurlar, geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. Geçici vergi ile ilgili yayımlanan 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin bu kazançları üzerinden geçici vergi ödemeyecekleri ancak bu kazançları dışında kalan kazançları için geçici vergi ödeyecekleri belirtilmiştir.

İnşaat taahhüt projelerinin bir kısmı yıllara yaygın olmakla beraber bazı projeler aynı yıl içerisinde başlayıp bitebilir. Sözleşmede işin başlangıç ve öngörülen bitim tarihleri bellidir. Yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.maddesi kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işleri genel hükümlere tabiidir. Ancak yıl içerisinde başlayıp, tamamlanması öngörülen inşaat işleri bazı durumlarda çeşitli nedenlerden dolayı uzayabilir ve ilgili proje yıllara yaygın inşaat ve onarım işine dönüşebilir. Böyle bir durumda vergi tevkifatının ne zaman ve hangi hakedişlere yapılacağı ile geçici vergi dönemlerinde kazanç beyan edilmiş ise söz konusu işe isabet eden geçici vergi ne olacak soruları gündeme gelmektedir

Başlangıçta aynı yıl içinde bitirilmesi planlandığı için birden fazla takvim yılına sirayet etmesi öngörülmeyen inşaat ve onarma işleri nedeniyle yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ancak ilgili proje yıllara yaygın inşaat ve onarım işine dönüştükten sonraki hakedişlerde vergi tevkifatı yapılacak olup ödenmiş olan hakedişlere vergi tevkifatı uygulanmayacaktır.

Geçici vergi dönemlerinde kazanç beyan edilmesi halinde ise kazancın tamamının işin bitim yılına ilişkin kurum kazancına dahil edilerek beyan edilecek geçmiş yılda ödenen geçici vergilerde, işin tamamlandığı yılda verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

10.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM