YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comEnflasyon Düzeltmesinden Sonra Binek Otomobillerin Satılması Halinde Kar Veya Zarar Nasıl Hesaplanacak? (17.05.2024)

Geçici Vergi Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Enflasyon Düzeltmesinin Etkileri (13.05.2024)

Matrah ve Vergi Artırımınız Gerçekten İhlal Oldu Mu? (29.04.2024)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (15.04.2024)

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Ederken Dikkat Edin (29.03.2024)

Geçmiş Yıl Kârları ve Zararlarının Düzeltilmesinde Özellikli Durumlar (11.03.2024)

Eğitim ve Sağlık Harcamaları Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu yapılabilir mi? (29.02.2024)

2023 Kira Gelirleri Nasıl Beyan Edilecek? (27.02.2024)

ATİK Dışındaki Parasal Olmayan Kıymetlerin Satışlarında Enflasyon Düzeltmesinde ki Önemli Detay (22.02.2024)

Binek Otomobiller 2024 Gider Kısıtlaması, Amortismanları ve Enflasyon Düzeltmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler (16.02.2024)

Bilançonuzdaki Tehlike ‘’Ayrılmamış Amortismanlar’’ (09.02.2024)

10 Soru 1 Örnekte Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Enflasyon Düzeltmesi (06.02.2024)

İnşaat Projelerinde Enflasyon Düzeltmesine Ait Tartışmalı 2 Konu 152 Mamuller Hesabı Nasıl Düzeltilmeli? (23.01.2024)

Enflasyon Muhasebesinde Stokların Düzeltme Yöntemi Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (12.01.2024)

10 Soru 1 Örnekte Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Enflasyon Düzeltmesi (10.01.2024)

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Stokların Örnek Uygulama İle Devir Hızı Yöntemine Göre Düzeltilmesi (05.01.2024)

2024 Yılında Neler Değişti? (02.01.2024)

Ödenmeyen SGK Primlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (26.12.2023)

Güçlü Öz Kaynağa Sahip Şirketler 2024 Yılına Önde Başlayacak (21.12.2023)

Vergisel Açıdan Özel İnşaat Projelerinde Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (14.12.2023)

İnşaat Taahhüt Projelerinde Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Vergisel Hususlar (05.12.2023)

Geçmiş Yıl Kârları ve Enflasyon Düzeltmesi (30.11.2023)

Geçici Vergi Beyanında Yanılma Payı Devam Ediyor Mu? (15.11.2023)

10 Soruda Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Reel Olmayan Finansman Maliyetleri (ROFM) (02.11.2023)

İnşaat Sektöründe Enflasyon Düzeltmesi ve Vergi Matrahına Etkisi (27.10.2023)

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağına İlişkin Soru ve Cevaplar (20.09.2023)

İnşaat Sektöründe Örnekler İle Güncel KDV Oran Hesaplamaları (08.09.2023)

Limited Şirket Ortakları Ana Sözleşmenizi Okudunuz Mu ? (05.09.2023)

Enflasyon Muhasebesi (Düzeltmesi) Uygulamasına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar (22.08.2023)

10 Madde de Vergi Planlama Aracı Amortisman (09.08.2023)

Son Yıllık Bilançonuzdaki Öz Kaynak Kalemlerinizi Kontrol Ettiniz Mi? (27.07.2023)

1, 10, 20 Bir de Kademeli (10.07.2023)

Taşınmaz Satışında Zararın Tamamı İndirilebilir mi? (22.06.2023)

Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar (06.06.2023)

Gayrimenkul ve İnşaat Sektörüne Önemli Hatırlatma (26.05.2023)

31 Mayıs 2023’den Sonra Ne Olacak? (12.05.2023)

Yıllara Yaygın (Sari) Olmayan İnşaat İşleri Geçici Vergide Beyan Edilecek Mi? (08.05.2023)

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ek Vergi (Deprem Vergisi) Hesaplayacak mıyım? (19.04.2023)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (07.04.2023)

İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar İçin Matrah Artırımında Önemli Detay (20.03.2023)

7440 Sayılı Yasaya Göre Soru ve Cevaplar İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (13.03.2023)

Kira Gelirleri Nasıl Beyan Edilecek? (01.03.2023)

Binek Aracınızı Satarken Vergi İndirimini Unutmayın! (20.01.2023)

İnşaat Sektörü Enflasyon Vergisi ve Bir Çözüm Önerisi (12.01.2023)

Yenileme Fonu ile Verginizi Erteleyebilirsiniz (22.12.2022)

2023 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler ve Yıl Sonu Notları (11.12.2023)

İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar İçin Geçici Vergi Notları (09.11.2022)

Geçici Vergi Hesaplanırken Sık Yapılan Hatalar (07.11.2023)

Yeniden Değerleme Yöntemleri ve Karar Süreci (26.10.2022)

Sözleşmede Belirtilmeyen KDV’nin Durumu Ne Olacak? (19.09.2022)

Son Düzenlemeye Göre KDV İadesi Alınabilir Mi? (01.09.2022)

Öz Kaynaklarınızı Kontrol Edin Teknik İflas Yakınınızda Olabilir (12.08.2022)

Geçmiş Yıl Zararları Geçici Vergi Beyannamesinden Mahsup Edilebilir Mi? 3 Tereddütlü Konu 3 Cevap (04.08.2022)

İnşaat Sektöründe İndirimli Orana Tabi Konut Satışlarına İlişkin KDV İade Sürecinde Doğru Bilinen Yanlışlar (04.07.2022)

Adi Ortaklıklar Ticaret Şirketine Dönüşebilir Mi? Vergi İstisnalarından Faydalanabilir Mi? (06.06.2022)

E-Fatura ve Diğer E-Dönüşüm Uygulamalarına Başvurularınızı Gerçekleştirdiniz Mi? (24.05.2022)

Limited ve Anonim Şirketler İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (10.05.2022)

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (12.04.2022)

Geçmiş Yıl Zararları Ortaklar Tarafından Karşılanabilir Mi? Beyannamede İndirim Hakkı Ortadan Kalkar Mı? (06.04.2022)

İnşaat Muhasebesi Uygulamalarına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar (03.03.2022)

Binek Otomobil Gider Kısıtlaması ve Amortisman Uygulamalarına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar (21.02.2022)

E-Uygulamalarda Önemli Düzenlemeler, Kapsam Genişletildi! (24.01.2022)

Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Vergisel Hususlar (20.12.2021)

2021 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler (07.12.2021)

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme ve Şartları (28.10.2021)

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Oluşan Kur Farkı Gelirleri İle Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi (21.10.2021)

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin Yapılan Değişiklikler (11.10.2021)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Kar/Zarar Beyanı (21.09.2021)

Bağış ve Yardımlara İlişkin KDV İndirimi ve İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar (07.09.2021)

Yıllara Yaygın Olmayan İşin Daha Sonra Yıllara Yaygın İnşaat İşine Dönüşmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması (10.08.2021)

Mükelleflerin İade Taleplerinin 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi (14.07.2021)

Geçici Vergi İle Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (24.05.2021)

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından Faydalanırken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Detay (27.04.2021)

Bedelsiz Olarak Devredilen Marka Hakkı İşleminde Belge Düzeni Nasıl Olmalı? (20.04.2021)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (07.04.2021)

Kira Gelirleri Nasıl Beyan Edilecek? (08.03.2021)

KDV Tevkifat Uygulamasında Neler Değişti? (22.02.2021)

7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İlave Prim Desteği ve Yararlanma Şartları (13.01.2021)

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Beyan Dönemine Dikkat (07.12.2020)

İşyeri Kira Katılım Bedelleri Yansıtmalarında KDV (09.11.2020)

İstisna Mı? İstisnai Mi? (06.10.2020)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği ve Yararlanma Şartları (04.09.2020)

E-Fatura ve Diğer E-Dönüşüm Uygulamalarına Başvurularınızı Gerçekleştirdiniz Mi? (16.06.2020)

Konut Satışlarında Mülk Sahipleri Dikkat! (10.06.2020)

311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde Binek Otomobil Giderleri ve Amortisman Giderlerine İlişkin Örnek Uygulamalar (03.06.2020)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (16.04.2020)

Değerli Konut Vergisi’nde Ne Değişti? (25.02.2020)

Projeleriniz Tamamlanırken Onay Sürecine Dikkat (23.01.2020)

Binek Otomobil Alımlarında Ödenen Dolaylı Vergiler ve Muhasebe Kayıtları (09.01.2020)

2019 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler (23.12.2019)

Yeni Vergi Düzenlemeleri (12.12.2019)

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin Soru ve Cevaplar (27.11.2019)

Geçici Vergi İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (04.11.2019)

Maliye’den Geniş Kapsamlı ‘’e- Dönüşüm’’ II (22.10.2019)

Gelir Vergisi Mi? Veraset ve İntikal Vergisi Mi? (16.10.2019)

Konut Tesliminden Önce Fatura Düzenlenebilir Mi? Düzenlenmesi Halinde KDV İadesinden Ne Zaman Yararlanılabilir? (07.10.2019)

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Önemli Detay (30.09.2019)

Geçici Vergiden Doğan İade Alacağı Hangi Şartlar Altında Hangi Borçlara Mahsup Edilebilir? (17.09.2019)

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Özellikli Konular (04.09.2019)


Sözleşmeye Dayalı Olarak Ödenen Cezalar Gider Yazılabilir mi? Bu Cezalar KDV’ye Tabi midir? (21.08.2019)


Varlık Barışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Nelerdir? (06.08.2019)


Nakit Dengesinde Ortaklardan Borçlanmanın Vergisel Boyutu (31.07.2019)


Gelir Vergisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor (25.07.2019)


Alt İşverenler 4447/19.Madde Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanabilir mi? (18.07.2019)


e-Mali Müşavirler (08.07.2019)


İdareden Dikkat Çeken Özelge Stopaj Kesintisi Yapılacak mı? (27.06.2019)


Dikkat Doğrudan Gider Yazılamaz! (10.06.2019)


Sigortalı Aynı Anda Birden Fazla İşyerinde Çalışırken Primi Nasıl Hesaplanır? (22.05.2019)


Spin-Off Şirketler ve Vergisel Avantajları (10.05.2019)


Maliye’den Geniş Kapsamlı ‘’E Dönüşüm’’ (25.04.2019)


Parça Parça Sözleşmeler İle Yaptırılan İnşaat İşlerinde Hangi Geçici Kabul Onay Tarihi Baz Alınır? (03.04.2019)


Katma Değer Vergisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor (27.03.2019)


306 Seri Numaralı Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı! (19.03.2019)


Gelir Vergisi Beyannamesi Uygulama Örnekleri (14.03.2019)


Kira Gelirinin Beyanında Eğitim – Sağlık Harcamaları İndirim Konusu yapılabilir mi? (07.03.2019)


Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Hangi Mali ve Ekonomik Kriterlere Göre Olacak? (05.03.2019)


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Neler Değişti? (26.02.2019)


KDV İadelerinde Hızlı Dönem (25.02.2019)


Devraldığım Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Edebilirmiyim? (18.02.2019)


Asgari İşçilik Hesaplaması İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar (08.02.2019)


Alt İşveren İlişkisinin Tanımı ve Benzer Kavramlar İle Karşılaştırılması (29.01.2019)


7143 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmasını İhlal Edenler İçin Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma Şartları (16.01.2019)


İhtiyati Tedbir Kararı İle Tahsili DurdurulmuşTeminat Mektuplarında Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? (10.01.2019)


Yıl Sonunda Tamamlanmak Üzere Olan Yıllara Sari İnşaat İşleriniz İle İlgili Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihine Dikkat (26.12.2018)


Yıl Sonunda Vergisiz Hem Finansman Kaynağı Yaratılıp Hem Bilanço Güçlendirebilinir mi? (25.12.2018)


2018 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler (13.12.2018)


4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Örnek Uygulama (10.12.2018)


4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Yararlanma Şartları (28.11.2018)


Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşine Dönüşen Projeler Dolayısıyla Ödenen Geçici Vergiler Ne Zaman Mahsup Edilebilir? (28.11.2018)


Bölünme İşlemleri Yoluyla Ayni Sermaye Olarak Konulacak Varlık KDV’ye Tabimidir? (14.11.2018)


İflas Eden İşletmenin Çalışanları Maaşlarını Nereden Alır? (09.11.2018)


İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri Halinde İşçinin Hakları Ne Olacak? (31.10.2018)


İnşaat Firmasının Faaliyet Binasının Satışı Gayrimenkul Satış İstisnası Kapsamında Mıdır? (24.10.2018)


Sözleşmeme Göre İnşaat İşim Yıllara Sari Mi? (22.10.2018)


Büyük Projeler İçin İş Ortaklığı Nasıl Kurulur, Nasıl Vergilendirilir? (12.10.2018)


Özel Bina İnşaatı ve İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Bildirimi (09.10.2018)


Şirketler Tarafından Ödenen Tazminatlar Hangi Şartlar Altında Giderleştirilebilir? (02.10.2018)


Çalışma Koşullarınız Değişirse Kıdeminizi Alıp Gidebilir misiniz? (27.09.2018)


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının KDV Yönünden Değerlendirilmesi (25.09.2018)


İhaleli İşlerde SMMM ve YMM İncelemesi İle Asgari İşçiliğin Belirlenmesi (15.01.2013)


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Mal Ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (30.08.2012)


Yeni TTK Uyarınca Limited Şirketlerin Yönetimi ve Bağımsız Denetim (10.04.2012)


TMS 18 Nolu Standarda Göre Hasılatın Ölçümü Ve Muhasebeleştirilmesi (26.01.2012)


İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Özellikli Durumlar (16.12.2011)


Ücret Kesme Cezası İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar (17.11.2011)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM