YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comYıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Beyan Dönemine Dikkat

Değerli okurlar, her sene sonunda gündeme gelen yıllara yaygın inşaat işlerinde işin bitim süreci ve kar veya zarar beyan dönemlerine ilişkin gerekli hatırlatmaları tekrardan yapmakta fayda bulunmakta.

Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Ve Vergi Kesintisi

Bazı inşaat işleri aynı yıl içerisinde başlayıp, tamamlanamayabilir. Hatta bazen bu süre birden fazla yılın atlamasına kadar uzayabilir. Bu durumda birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. Bu durumda yapılan hakedişlerden işin yıllara yaygın olduğu anlaşıldığı an vergi tevkifatı kesintisi yapılması gerekmektedir. Vergi tevkifatı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde düzenlenmiştir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde gelir vergisi tevkifatının matrahı bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleridir. İlgili madde hükmü uyarınca yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenen istihkak bedellerinden ve avans ödemelerinden, istihkak sahiplerinin gelir veya kurumlar vergisinden mahsuben %3 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapması zorunludur

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde İşin Bitim Tarihi

Geçici ve kati kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih, işin bitim tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu işle ilgili kar veya zararın işin bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir

Geçici Kabul Ne Zaman Talep Edilebilir?

Taahhüt işi yapan yüklenici firmalar, yaptıkları inşaatın fiziki tamamlanma seviyesi %90’ın üzerinde olduğu takdirde inşaat tamamen bitmemişte olsa İşveren ’den geçici kabul talebinde bulunabilirler.

Geçici Kabul Başvurusu ve Onay Süreci

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Mal sahibi veya işveren tarafından yapılan kontrolde yapıda herhangi bir eksiklik yok ise veya bu eksiklik tehlike oluşturmuyor ise geçici kabul komisyonu tarafından geçici kabul onaylanır ve bu tarihten sonra geçici kabul tutanağı geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

Kar Zarar Beyan Dönemi

Bu noktada yılsonları itibariyle düzenlenen geçici kabul tutanaklarının onay tarihleri önem arz etmektedir. Geçici kabul tutanakları Aralık/2020 döneminde onaylanan projeler 2020 yılına ait Gelir veya Kurumlar vergisinde beyan edilebilecekken, geçici kabul tutanakları Ocak/2021 döneminde veya 2021 yılı içerisinde daha sonraki süreçte onaylanan projeler 2021 yılının geliri olarak bir sonraki Gelir veya Kurumlar vergisinde beyan edilecektir.

Yine aynı şekilde yıllara yaygın iş ile ilgili ödenen istihkak bedellerinden yapılan vergi kesintilerinin (stopaj kesintileri) işin bittiği yıla ait Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi ve bu doğrultuda mahsubu veya iadesinin talep edilmesi gerekmektedir.

07.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM