YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comGelir Vergisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Değerli okurlar, 27.03.2019 tarihli ‘’Katma Değer Vergisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor’’ başlıklı yazımızda hasılat esaslı vergi uygulamasına ilişkin KDV kanununda yapılan düzenlemelerden bahsetmiştik.

Bu kez 19.07.2019 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Gelir Vergisi Bakımından da hasılat esaslı kazanç tespiti yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

Yapılan düzenleme ile; KDV kanununda yapılan düzenleme doğrultusunda, belirlenen şartları taşıyan otobüs işletmelerinin Gelir Vergisine tabi kazançlarının belirlenmesinde de hasılatlarının esas alınması yöntemi getirilmiştir. Buna göre;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri ile elde eden mükellefler dilerlerse yeni düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Bu durumda kazançları gayrisafi hasılatlarının, (KDV bakımından da aynı usulü benimsemiş iseler hesapladıkları KDV dâhil tutarın) %10’u kadar olacaktır. Uygulamada mükelleflerin faaliyet giderleri dikkate alınmayacak, herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

Diğer yandan bu mükelleflerin gider ve maliyetleri vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacağı gibi, hasılat esaslı kazanç tespiti yöntemi mükellefin diğer kazanç veya iratları hakkında uygulanmayacaktır.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin de yararlanabileceği bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacakları gibi, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, perakende satış fişi, ÖKC fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk/taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı nedenleriyle bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için uygulamadan yararlanamayacaklardır.

Örnek Uygulama

Demir Özel Halk Otobüsü İşletmesinin ;

Satılan Hizmet Bedeli ; 12.000-TL

Hesaplanan KDV : 2.160-TL

Alınan Hizmet Bedeli : 8.000-TL

Yüklenilen KDV : 1.200-TL

H.E.V  Ödenecek KDV (%1,5) : 12.000+2.160 * %1,5  = 212.40

H.E.K.T  Ödenecek G.V  : 12.000+2.160 = 14.160 * %10= 1.416*%15 =212.40

H.E.K.T Yöntemine Göre Ödenecek Vergi : 212.40+212.40 = 424.80-TL.

Gerçek Usul Yöntemine Göre ;

Ödeyeceği KDV ; 960,00-TL  (2.160-1.200)

Ödeyeceği G.Vergisi ; 600-TL (12.000-8.000*0,15)

Toplam ; 1.560-TL.

Kazancın tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayarak sabit oranlı vergileme rejimi uygulanacaktır. Böylelikle bu sistemi tercih eden mükelleflerin usulsüz belge arayışının sona ereceği ve doğal olarak kayıtlı olmayan ekonomik faaliyetlerin azalacağı öngörülmektedir. Küçük ölçekli mükelleflerin güncel vergi sisteminden daha az vergi ödeyebileceği bir sistemde kolay, sade ve sabit oranlı bir rejim olması sebebiyle hasılat esaslı kazanç tespiti yöntemini tercih edebilmesi olasıdır.

25.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM