YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comAlt İşverenler 4447/19.Madde Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanabilir mi?

Değerli okurlar, daha önceki yazılarımızda 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğini ve yararlanma şartlarını örnek uygulamalar ile açıklamıştık. Bugünkü yazımızda alt işverence çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların destekten yararlanabilmesi için gereken şartları açıklayacağız.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Özellikle inşaat ve sanayi sektörlerinde yapılan hizmet alım ihalelerinde alt işveren ilişkisi sıklıkla başvurulan bir yoldur.

Alt işverenin çalıştırdığı sigortalılar için 4447/19.maddesinden yararlanabilmesi belirli şartlar dâhilinde mevcuttur. Bunlar ;

Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Örnek 1: Destek kapsamına giren (Demir) Limited Şirketi’nin 14/6/2019 tarihinde sigortalı Ali’yi,  alt işvereninin 20/6/2019 tarihinde sigortalı Birol’u, işe aldığı, ana işveren ile alt işveren tarafından 2018 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında;,

– Asıl işverenin 2018 yılı ortalaması 2018 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (50) olması nedeniyle sigortalı Ali için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (50/12=4,17=4) olacağından (5) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Ali için,

-Alt işverenin 2018 yılı ortalaması 2018 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (9), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (20) olması nedeniyle sigortalı Birol için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (20/9=2,22=2) olacağından (3) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Birol için,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Asıl işveren ile alt işverenlerin birbirlerinden farklı işkolu kodunda faaliyet göstermesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destek tutarı, ana işverenin ve alt işverenin faaliyet gösterdiği işkolu koduna göre ayrı ayrı hesaplanacaktır. Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

18.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM