YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comKatma Değer Vergisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Eski maliye bakanımız 2017 yılında yaptığı açıklamada yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. İngiltere, KDV Kanunu'nu 1973'ten bugüne başarılı şekilde uygulayan ülkelerden biri. Sistemi birçok yenilik içeriyor. Kolay uygulanabilen ve mükellef odaklı bir yapıya sahip. KDV oranları, istisnalar, beyanname zamanları ve iade sistemi gibi özel uygulamalarla mükellefe kolaylıklar sağlıyor. 

Peki değerlendirilen İngiliz modelinin özellikleri neydi?

İngiltere’de uygulanan sistem flat rate yani düz oranlı KDV sistemi. Belirli bir hasılatın üzerindeyseniz KDV sistemine kayıt olmanız gerekli. Gönüllü olarakta KDV sistemine kayıt yaptırılabiliyor. Beyannameler 3’er aylık dönemlerde belirli limitin kalması halinde ise yıllık olarak verilebiliyor. Fakat iade alan mükellefler aylık olarakta beyannamelerini verebiliyorlar. Yıllık geliri belirli tutarın altında olan küçük işletmelere, toplam geliri üzerinden sabit bir KDV oranı uygulanıyor. Düz oranlı KDV sisteminde oranlar işletme türlerine göre %4 ila %15 arasında değişiyor. Muhasebe ve defter tutma hizmetlerinde bu oran %14,5 iken, reklamcılıkta %11. Grup şirketleri için tek KDV beyannamesi mümkün. İade işlemi kolay, indirim KDV tutarı, tahsil edilen tutarı aşarsa kısa sürede mükellefe iade edilmekte.

Kuşkusuz 1984 yılında kabul edilerek yasalaşan Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu birçok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Ancak birçok konuda yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Hasılat esaslı vergi uygulaması da bu yeniliklerden biridir.

Hasılat Esaslı Vergi Uygulaması

7104 sayılı kanun 06.04.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve Ocak 2019’da uygulanmaya başlanan önemli değişiklerden biri de “hasılat vergilendirme yöntemi” ‘dir. 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanununun 38 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve “Hasılat Esaslı Vergilendirme” vergi sistemimize dahil olmuştur.

718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri (belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde 01.03.2019 tarihinden geçerli olarak hasılat esaslı vergilendirme usulünü göre hasılatlarına uygulayacak vergi oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.

Örnek Uygulama

Şu ana kadar sadece Özel halk otobüsü işletmelerinin hasılatlarına uygulayacakları oran olarak %1,5 belirlenmiştir. Sektör ve oranlar Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir

Demir Özel Halk Otobüsü İşletmesinin Nisan 2019 döneminde hasılat ve alınan hizmet bedeli detayı ektedir.

  • KDV oranı %18,Gelir Vergisi oranı %15 olarak baz alınmıştır.
     

Satılan Hizmet Bedeli              : 12.000-TL

Hesaplanan KDV                      :  2.160-TL
 

Alınan Hizmet / Gider Bedeli     : 8.000-TL

Yüklenilen KDV                        : 1.200-TL
 

Hasılat Esası Oranı %1,5            :  212,40-TL (14.160*%1,5) Ödenecek KDV
 

Ödenecek Gelir Vergisi            : ( 14.160 – 9.200 – 212,40)* %15 =712,14-TL

KDV + Gelir Vergisi                :  924,54-TL (712,14 + 212,40 )

Hasılat esaslı vergilendirme yöntemine göre vergilendirilen mükellefler, yüklendikleri KDV ile yukarıda hesapladığımız şekilde beyan edilen ve ödenen vergiyi gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır. Hesapladıkları KDV’sini ise gelir olarak dikkate alacaklardır.

Güncel şartlarda ise Mükellef

Ödeyeceği KDV ; 960,00-TL  (2.160-1.200)

Ödeyeceği G.Vergisi ; 600-TL (12.000-8.000*0,15)

Toplam ; 1.560-TL.

Konuyla ilgili eleştirel olabilecek nokta hasılat esaslı vergi uygulamasında mükelleflerin hesapladıkları KDV üzerinden tekrar KDV hesaplanması vergi yükünü yükseltebilir. Zira temel amaç küçük ölçekli mükelleflerin belgelendiremedikleri harcamalar sonrası başvurdukları usulsüz belge kullanımın önüne geçip, mükellefleri düzenli olarak KDV ödemeye yöneltmektir. Bu noktada vergi oranlarının dikkatle belirlenmesi önem arz etmektedir. Mükelleflerin güncel vergi sisteminden daha az vergi ödeyebileceği bir sistemde kolay, sade ve sabit oranlı bir rejim olması sebebiyle hasılat esaslı vergileme sistemi rahatlıkla tercih edilebilecektir. Ayrıca indirilecek KDV mekanizmasının kaldırılması ile birlikte, indirilecek KDV gider veya maliyet olarak dikkate alınacak olup mükelleflerin gelir vergisi ödemeleri azalacaktır.

27.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM