YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comYıl Sonunda Vergisiz Hem Finansman Kaynağı Yaratılıp Hem Bilanço Güçlendirebilinir mi?

Yıl sonuna geldik. Malum zorlu bir yılı geride bırakmak üzereyiz. 2019 hatta 2020 yıllarında ise beklenti olarak küresel bir kriz öngörülüyor. Dünya ekonomisinde meydana gelmesi beklenen daralma gerçekleşirse ülkemizde şüphesiz bu krizden etkilenecektir. Bu açıdan 2018 yılsonu mali verileri firmalar için ciddi önem arz etmekte. 2019 yılı içerisinde firmaların mali verileri kredi veren kurum ve kuruluşlar tarafından tabiri caizse ‘’ince eleyip sık dokunacak. ’Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu firmaların fon ihtiyacının karşılanması. Bu süreçte kredi limitleri dolu olan firmalar için alternatif bir finansman kaynağının önemi yadsınamaz. Hem firmaların bilançolarını güçlendirebilecek hem de nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek üstelik vergiden istisna bir yöntem bulunmakta.

Yöntemin adı “sat ve geri kirala” işlemi. Sat ve geri kirala yöntemi kısaca şirketinizin üzerine kayıtlı amortismana tabi malların finansal kiralama şirketlerine, katılım bankaları veya kalkınma ve yatırım bankalarına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilmektedir. Kiralamaya konu varlık taşınmazlar olabileceği gibi ikinci eli değerli olabilecek makine donanım ve iş makineleri olabilecektir.

Yapılan işlem sonucu ortaya çıkan kazanç kurumlar vergisinden istisna. Ayrıca Sat ve geri kirala yöntemi ile finans kuruluşuna varlık satışı KDV’den istisnadır. Finans kuruluşu tarafından yapılan kiralama ile süre sonunda kiracıya devrinde de KDV olmayacaktır. Ancak KDV ve Kurumlar Vergisi istisnasının uygulanabilmesi için taşınmazın belirli şartlar bulunmakta. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanması, kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması ve fon hesabında tutulan bedelin işletmeden çekilmemesi koşulu aranmaktadır.

KDV düzeltilmesi;

Sat-Geri al yöntemine konu olan varlığın alımı veya inşası sırasında yüklenilen katma değer vergilerinin devir tarihine kadar indirilemeyen katma değer vergisi var ise bu katma değer vergileri indirim konusu yapılamamaktadır. Bu tutar devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesinde matrahın tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Örnek:

(Demir) A.Ş. 2.000.000.- TL bedelle aktifine kayıtlı taşınmazı için toplam 800.000.- TL amortisman ayırdıktan sonra bu taşınmazı sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 19/12/2018 tarihinde 5.000.000.- TL bedel üzerinden (A) Finansal Kiralama A.Ş.’ye devretmiştir.

(A) Finansal Kiralama A.Ş. 5.000.000.-TL anapara ve 2.500.000.-TL faiz olmak üzere toplam 7.500.000- TL kira ödemesi karşılığında (Demir) A.Ş.’ye 5 yıllık süreyle kiraladığı bu taşınmazı 20/12/2023 tarihinde (Demir) A.Ş.’ye 1.000.-TL bedelle geri satacaktır.

Taşınmaz net defter değeri = 1.200.000-TL.(2.000.000-TL-800.000-TL)

Satış Kazancı = 3.800.000-TL. (5.000.000-TL-1.200.000-TL)

(Demir) A.Ş. 3.800.000- TL tutarındaki istisna kazancını pasifte özel bir fon hesabına alarak, bu tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir. Daha önce aktifte 2.000.000-TL değerinde olan taşınmazımız ise “260 Haklar” hesabında 5.000.000.-TL bedelle takip edecektir.

Sonuç olarak kredi limitleri konusunda problem yaşayan firmalar için sat-geri al yöntemi kendi varlıkları ile finansman avantajı doğurmaktadır. Bu yöntem sayesinde firmalar faaliyetlerini aksatmadan kendi varlıkları ile fon ihtiyacını karşılamış olacaktır. Sağlanacak olan nakit girişi ile finansal sıkıntı yaşayan firmalar bu darboğazı aşabilir, ödemelerini gerçekleştirebilir. Mali olarak daha rahat durumda olan firmalar ise yatırım fırsatlarını değerlendirebilir. Diğer yandan firmaların mali tablolarında yıllar önce düşük değerler ile alınmış bulunan özellikle gayrimenkullerin güncel değerlerinden vergisiz olarak bilançoya aktarılma imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte özel fonlara alınan satış kazancı sayesinde ise firmanın öz kaynakları güçlenecektir. Diğer taraftan nakit artışı ve likitide oranında ki iyileşme sayesinde firmanın rasyolarında iyileşme sağlanacak olup mali tablolar daha güçlü bir hal alacaktır.

25.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM