YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Örnek Uygulama

Bir önceki ‘’ 4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Yararlanma Şartları ’’ adlı yazımıza istinaden gelen sorular örnek uygulama hakkında. Konu ile ilgili örnek vermek gerekirse:

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan (A) sigortalısının, (Demir) Limited Şirketine ait işyerinde 01/10/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,

2017/Ocak ayında: 20

2017/Şubat ayında: 20

2017/Mart ayında: 21

2017/Nisan ayında: 21

2017/Mayıs ayında: 23

2017/Haziran ayında: 23

2017/Temmuz ayında: 21

2017/Ağustos ayında: 20

2017/Eylül ayında: 20

2017/Ekim ayında: 20

2017/Kasım ayında: 20

2017/Aralık ayında: 20

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 20+20+21+21+23+23+21+20+20+20+20+20 = 249 Ortalama sigortalı sayısı: 249 /12 =20,75 = 21 olacaktır. Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten (22) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Teşvik Hesaplaması

İmalat sektöründe faaliyet gösteren Demir Ltd. Şti. işvereni bu destek kapsamında 2018 Ekim ayında kanunda aranılan şartlara haiz Mert Bey’i işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve spek tutarının 4.000.00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:4.000,00* %37,5=1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar= 30*67,65( günlük brüt asgari ücret)=2.029,50 TL olduğundan bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.

Eğer Mert Bey için bildirilen spek tutar 5.750,00 olsaydı 5.750,00*%37.5=2.156,25 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar= 30*67,65( günlük brüt asgari ücret)=2.029,50 TL olduğundan destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 2.156,25-2.029,50=126,75 TL olacaktı.(  çalışanın prim ödeme gün sayısının günlük brüt ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutarı geçemeyecek.)

İmalat ve Bilişim Sektörü Haricinde Faaliyet Göstermesi Durumunda

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Demir Ltd. Şti. işvereni bu destek kapsamında 2018 Ekim ayında kanunda aranılan şartlara haiz Mert Bey’i işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve spek tutarının 4.000.00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:4.000,00* %37,5=1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50* %37,5=761,06 TL, olduğundan bu işveren bu sigortalı için 1.500,00-761,06=738,94 TL prim ödemesi yapacaktır.

(İşyeriniz imalat ve bilişim sektörü dışındaki sektörlerde faaliyette bulunuyorsa bu durumda karşılanacak tutar brüt asgari ücretin aylık tutarını geçemeyecek.)

Peki ya bildirim yapılmayan aylar var ise?

(Z) Anonim Şirketince, (A) sigortalısının 2018/Nisan ayında, (B) sigortalısının ise 2018/Ağustos ayında işe alındığı ve söz konusu işyerinden bir önceki takvim yılında Kuruma yapılan bildirimlerin;

2017/Ocak ayında : 1

2017/Şubat ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Mart ayında : 2

2017/Nisan ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Mayıs ayında : 3

2017/Haziran ayında : 4

2017/Temmuz ayında : 4

2017/Ağustos ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Eylül ayında : 3

2017/Ekim ayında : 3

2017/Kasım ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Aralık ayında : 2

olduğu varsayıldığında, gerek 2018/Nisan ayında işe alınan (A) sigortalısı, gerekse 2018/Ağustos ayında işe alınan (B) sigortalısı için ortalama sigortalı sayısı;

1+2+3+4+4+3+3+2 = 22  22/8-2.75= 3 olacaktır.

Dolayısıyla, aynı takvim yılında işe alınan (A) ve (B) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (4) sigortalı, her ikisinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (5) sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Yeni tescil edilen işyerleri için geçerli mi?

Diğer taraftan, 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, bir önceki takvim yılında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla prim desteğinden yararlanılabilecektir.

10.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM