YAZARLARIMIZ
Alaattin Demir
Vergi Müfettiş Yrd.843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Yer Alan Düzenlemeler

I-GİRİŞ:

21 Mart 2019 tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile vergi kanunlarını ilgilendiren birçok süre uzatılmıştır. Bu çalışmamızda mezkur karar ile getirilen düzenlemeler değerlendirilerek kolay anlaşılması ve kalıcı olması amacıyla temel başlıklar halinde 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile getirilen mali düzenlemeler açıklanmaya çalışılmıştır.

1) 492 sayılı Harçlar Kanununu İlgilendiren Düzenlemeler

30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan ve “492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “ binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.” şeklinde yer alan ve 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere belirlenen tapu işlemlerinden alınan harçlar için belirlenen nispetler 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

2) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununu İlgilendiren Düzenlemeler

2.1 Konut Tesliminde Kdv Oranının 31.12.2019 Tarihine Kadar % 8 Olarak Uygulanması

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.03.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

2.2 (1) Sayılı Cetvelde Yer Alan Malların Teslimlerinde (Mobilyalarda) Katma Değer Vergisi Oranının %8 Olarak Uygulanması

(1) Sayılı Cetvelde Yer Alan Malların Teslimlerinde (Mobilyalarda) Katma Değer Vergisi Oranının %8 Olarak Uygulanması 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararın 3. maddesiyle 30/06/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

2.3 30.06.2019 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uygulanmak Üzere; 25.12.2017 Tarihli Ve 2017/11170 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle Yürürlüğe Konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralarında Yer Alan Malların (Ticari Nitelikteki Araçların) Katma Değer Vergisi Oranı %1 Olarak Uygulanması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 4.maddesine göre 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların %1 olarak belirlenen katma değer vergisi oranı 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararın 3. Maddesiyle 30/06/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

3) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu İlgilendiren Düzenlemeler

3.1 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. Numaralı Malların Vergi Oranlan Ekli (2) Sayılı Cetvelde Yer Aldığı Şekilde (Binek Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi) Uygulaması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 5.maddesine göre 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere belirlenen oran 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararın 3. Maddesiyle 30/06/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

3.2 4760 Sayılı Kanuna Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallardan Ekli (3) Sayılı Cetvelde Yer Alanların (Beyaz Eşyalarda) Özel Tüketim Vergisi Oranları %0 Olarak Uygulanması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 6.maddesine göre; 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere olan düzenleme 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararın 3. Maddesiyle 30/06/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

3.3 4760 Sayılı Kanuna Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların (Motosikletler ve Şartları Sağlayan Bazı Elektrikli Motorlu Araçlarda) Özel Tüketim Vergisi Oranları %0 Olarak Uygulanması

540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki yakıt motorlu olan; motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler ve sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar için özel tüketim vergisi oranı, 31/3/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0 (sıfır) olarak belirlenmiş ancak bu süre 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararın 3. Maddesiyle 30/06/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.

SONUÇ

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “ binde 15 oranının uygulanması 31/12/2019 tarihine, Konut Tesliminde Kdv Oranının % 8 Olarak Uygulanması 31.12.2019 tarihine, Mobilyalarda Katma Değer Vergisi Oranının %8 Olarak Uygulanması 30.06.2019’a kadar uzatılması, Ticari Nitelikteki Araçların Katma Değer Vergisi Oranı %1 Olarak Uygulanması 30/06/2019 tarihine, Binek Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi İndirimi Uygulaması 30/06/2019 tarihine, 4760 Sayılı Kanuna Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallardan Ekli (3) Sayılı Cetvelde Yer Alanların (Beyaz Eşyaların) Özel Tüketim Vergisi Oranları %0 Olarak Uygulanması 30/06/2019 tarihine, 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki yakıt motorlu olan; motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler ve sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar için özel tüketim vergisi oranı, 31/3/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0 (sıfır) olarak uygulanması 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

KAYNAKÇA

  • 492 sayılı Harçlar Kanunu
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  • 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
  • 31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararı
  • 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
  • 21 Mart 2019 tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.03.2019 tarihli ve 843 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar

25.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM