YAZARLARIMIZ
Alaattin Demir
Vergi Müfettiş Yrd.843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Yer Alan Düzenlemelerr (25.03.2019)

287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Yer Alan Düzenlemeler (02.11.2018)

Türev İşlemler İçin Alınan Nakit Teminatlar Nedeniyle Ödenen Faizler Üzerinden Yapılacak Tevkifat (09.02.2018)

7061 Sayılı Kanun İle (Torba Yasa) Değişen Götürü Gider Uygulaması (18.12.2017)

Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK'ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirimi (27.11.2017)

El İlanları ve İnternet Aracılıyla Tanıtımı Yapılmak Suretiyle Evde Pişirilen Yemeklerin Satışından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi (24.08.2017)

Aktife Kayıtlı Aracın Çalınması Dolayısıyla Sigortadan Alınan Tazminatın Vergilendirilmesi (21.08.2017)

Kamu Menfaatine Yararlı Derneklerin KDV ve ÖTV Karşısındaki Durumu (03.07.2017)

Nafaka Geliri Elde Eden İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanır Mı? (23.06.2017)

Yurtdışında Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi (20.06.2017)

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (12.06.2017)

Sebze ve Meyve Komisyoncuları (Hal Komisyoncuları)’nın KDV Karşısındaki Durumu (07.06.2017)

Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu (05.06.2017)

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Görevle İl Dışına Gönderilen Personeline Konaklama ve Yemek İçin Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi (24.05.2017)

Ecrimisil Kurum Kazancında Gider Olarak Dikkate Alınır Mı? (22.05.2017)

Vakıf Üniversitelerine (Özel Üniversite) Yapılan Harcamalar Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirim Konusu Yapılabilir Mi? (18.05.2017)

GÜNDEM