BASINDAN YAZILAR
Af sonrası ne olacak? / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Af sonrası ne olacak? / Zeki Gündüz

Değerli DÜNYA okurları, süresi de uzatılan "Af Yasası" sayesinde çok sayıda ihtilaf dosyası işlemden kaldırılıyor. Bu durum hem idarenin hem de Yargının elini rahatlatacak. Ancak uygulamada bu rahatlamanın çok uzun sürmeyeceğine ilişkin çok sayıda emareye şahit oluyoruz.

1. Mukteza mekanizması ne olacak?

Mali İdare yeni düzenleme sonrası mukteza (görüş) konusunda adeta "kazık fren"e bastı ve fiilen mukteza verme işlemleri adeta "donduruldu". Soru sorulan, yanıt beklenen konularda tebliğ veya sirkülerle açıklama getirme konusunda da yeterince hızlı davranılmıyor veya tüm soruları kapsayacak tarzda bir çaba içinde değilmiş görüntüsü veriliyor.

Mükelleflerin soru sorduğu, yanıt beklediği alanlarda suskun kalınıp, cevabı vergi inceleme raporları ile verme yoluna gidilmemeli.

Bir vatandaş olarak merak ediyorum:

- Maliye Bakanlığı'na 2010 ve 2011'de kaç mukteza başvurusu yapıldı?

- Bunların kaç tanesi yanıtlandı?

- Yanıtlanmayanların kaç tanesinde dile getirilen konu tebliğ veya sirkülerle açıklandı?

2. Ön fiyat anlaşması usulü

Değerli DÜNYA okurları, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile 2007 yılından itibaren ön fiyat anlaşması adı verilen bir müessese ihdas edildi.

Bu müessese ile transfer fiyatlaması uygulamalarına dönük olarak Mali İdare ile konuyu görüşebilme, mutabakata varılan konuyu anlaşma metni haline getirebilme, anlaşma süresi boyunca da bu konuda eleştiri yapılmaması imkanı getirildi.

Bu yöntem sağlıklı, hızlı işletilebilirse bir çok konu mükellef ile idare arasında henüz sorun haline gelmeden çözümlenebilecek. Dolayısıyla vergi incelemeleri ve cezalı tarhiyatlar yerine, sorun daha oluşmadan "idare ile mükellefin" mutabakatı sağlanmış olabilecek.

2007'de uygulanmaya başlayan bu yöntemle ilgili kaç tane başvuru yapıldı, kaç tanesi sonuçlandırıldı merak ediyoruz.

Bu yöntem Türkiye'nin OECD prensiplerini benimsediği bu alanda, ileriye dönük problem yaşanmaması için giderek daha çok sayıda başvurunun yapılmasını beklediğimiz bir araç olacağını umuyoruz.

3. Karşılıklı anlaşma usulü

Değerli DÜNYA okurları, Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları ile benimsenen sorun çözme yöntemi olan "karşılıklı anlaşma usulü" de bugüne kadar yeterince kullanılamadı.

Uzun süredir çok sayıda anlaşma yapılmış olmasına rağmen bu usul çok az uygulandı ve bildiğimiz dosyalar da henüz sonuçlanamadı.

Aynı konuda farklı devletlerde mükerrer vergilendiğini düşünen mükellefler, anlaşmaların verdiği imkanla, ilgili devletlere başvuruyor ve bu konuyu devletlerin karşılıklı görüşme ile çözmesini talep ediyor.

Son yıllarda transfer fiyatlaması konusunda yapılan tarhiyatların çoğu bu kapsama girebilecek mahiyette.

Süreç hızlandırılabilirse konuyu yargı dışında çözmeye imkan veren bir araca dönüşebilir.

Konu ile ilgili en önemli açmaz kilitlenme halinde bir mekanizmanın bulunmamasıdır. Her iki devlet de pozisyonunda ısrar ederse, çözümün nasıl sağlanabileceği belirsizdir.

4. Merkezi rapor okuma komisyonu

Uygulamada, mevcut rapor denetim mekanizmasının iyi işletilememesi nedeniyle büyük ölçekli tarhiyatlar için ayrı bir denetim mekanizması getirildi ve 01.01.2011'den itibaren işletilmeye başlandı.

Umarız idarenin daha kaliteli ve az yanlışlı raporlar üretebilmesi için iyi işleyen bir mekanizmaya dönüşür.

Dinleme imkanının da verildiği bu yeni mekanizmaya, gereksiz ihtilafları önlemek için büyük görev ve sorumluluk düştüğü inancındayız.

Eşek misin İnsan mı?

(İnsan) = (Yemek) + (Uyumak) + (Para Kazanmak için Çalışmak) + (Eğlenmek)

(Eşek) = (Yemek) + (Uyumak) olduğuna göre ilk denklemde..

(Yemek+Uyumak) yerine (Eşek) koyabiliriz.

(İnsan) = (Eşek) + (Para Kazanmak için Çalışmak) + (Eğlenmek)

Bu yeni denklemde her iki taraftan (Eğlenmek) çıkarılırsa:

(İnsan) - (Eğlenmek) = (Eşek) + (Para Kazanmak için Çalışmak)

SONUÇ:

Eğlenmesini bilmeyen insan,

Sadece para kazanmaya çalışan eşekten başka bir şey değildir..

Çinli Filozof'tan...

Her kim gün içinde arı kadar aktif,

Bir boğa kadar güçlü,

Bir at kadar çalışkan olduğu halde;

Akşam olduğunda eve bir köpek kadar yorgun dönüyorsa,

Bir veterinere görünmelidir.

Çünkü eşek olması kuvvetle muhtemeldir..

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 12.05.2011)

GÜNDEM