BASINDAN YAZILAR
Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Alarak Ayrılma Hakkı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Alarak Ayrılma Hakkı / Şevket Tezel

Kızım dört senedir özel bir kurumda sigortalı olarak çalışmaktadır. Evlilik nedeni ile işten ayrılırsa tazminat hakkı var mıdır? Kıdem tazminatını alarak ayrılma açısından başka ne gibi haklara sahiptir? Yakup ŞENBAŞ

 

Sayın Okurum,

Kıdem tazminatını düzenleyen Kanunda sayılan;

•İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen “Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebepler dışında,                                                      

•İşçi tarafından anılan Kanunun 24. maddesi uyarınca,                     

•Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla sona erdirilmesi;                  

•Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,

•İşçinin ölümü sebebiyle son bulması,

hallerinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

 

Bir de 4/a sigortalılığından (SSK’dan) emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları yani normal emeklilik için kadınlar için 20 veya erkekler için 25 yaşı yahut 15 yıllık yaştan emeklilik için kadın ve erkekler için 15 yıllık sigortalılık süresini ve gerekli prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmalarıyla sözleşmelerinin feshedilmesi ile de kıdem tazminatlarını işyerlerinden alarak ayrılabilmeleri mümkün bulunuyor.

 

Bu yöntem dışında istifa benzeri kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Zira Kanunda kıdem tazminatı alma şartları belirtilmiş olup (Ayrı düzenlemeleri bulunan Basın ve Deniz iş kolunda çalışanlar hariç olmak üzere) bu hak yalnızca 4857 sayılı Yasanın 24.maddesindeki işçinin haklı nedenle derhal feshi ve işverenin hizmet sözleşmesini feshini düzenleyen 25.maddesindeki I, III, IV bentlerde sayılan hallerde Kıdem Tazminatı söz konusu olabiliyor.

 

Bu durum çerçevesinde evlenen kadın çalışanlara tanınan bu haktan yararlanarak kızınızın evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tazminat hakkına sahip olarak işten ayrılma hakkı bulunuyor.

 

Ayrıca emeklilik için gerekli 20 yıllık sigortalılık süresi ve gerekli gün sayısını tamamlamış olması halinde de kıdem tazminatını alarak ayrılması mümkün bulunuyor. Sigortalılık süresi ve gün sayısını vermediğiniz için bu konuda yorum yapamıyorum.

 

Örnek olarak; çalışmakta olduğu iş yerinde 11 yılın içinde olduğunu belirten okurum Durkadın DİNÇ yukarıda belirttiğim esaslar dâhilinde kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Zira SSK giriş tarihi 08.11.1984, doğum tarihi 20.10.1968, gün sayısı 6 bin 500 olan ve halen çalışmakta olan bu okurum 20 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamladığı için emekliliği hak edeceği 20.10.2009 tarihinde 41 yaşını doldurmadan da önce kıdem tazminatı alma hakkına sahip bulunuyor. Okurumun bu haktan faydalanması için öncelikle SGK’dan emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olduğunu belgelemesi ve bu belgeyle işverenine başvurması gerekiyor.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Süleyman KART – 16.09.1965 doğumlu, 10.10.1984 – 29.02.2008 arasında aralıklı biçimde 19 yıl 9 ay süren Bağ-Kur’lu olarak 01.03.2008’den itibaren başladığınız SSK sigortalılığında en az bin 260 güne ulaşırsanız 16.09.2013’de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmanız 4/a sigortalılığından (SSK) emekliliğinizi öne çekmez.

Galip TOPAL -  Vermiş olduğunuz bilgilere göre 14.11.1962 doğumlu, 15.03.1995 sigorta başlangıç tarihli, bin 316 günü 01.01.2005’den sonra olmak üzere bin 501 gün SSK primi, 07.06.1996 - 31.12.2004 tarihleri arasında 8 yıl 6 ay 22 gün Bağ-Kur’luluğu olan bir sigortalı olarak 2009 başından itibaren bin 167 gün daha çalışırsanız 55 yaşını dolduracağınız 14.11.2017’de emekli olabilirsiniz. Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de bu defa 14.11.2020’de emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 09.02.2009)

GÜNDEM