BASINDAN YAZILAR
Yalnızca GSS Ödeyeceklerin GSS Borcu Birikir mi? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yalnızca GSS Ödeyeceklerin GSS Borcu Birikir mi? / Şevket Tezel

Yeşil kart sahibi olmayan, gelir tespiti yaptırmayan işsiz ve isteğe bağlı sigortası olmayan bir kişi bugünden 6 ay sonra sigortalı çalışmaya başladığında biriken GSS prim borcu olur mu? Mert ÇETİN

Sayın Okurum,

Yalnızca genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, genel sağlık sigortalılıkları 01.10.2010 tarihine kadar başvuru yaptıkları tarihten başlayacak ve bunlar SGK’ya verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgelerine göre tescil edilecekler.

Bu süre içinde GSS’li sayılanlardan; sağlık hizmet sunucusuna başvuranlarla tescil talebi olmadığı halde 18 yaşından küçük çocukları sağlık hizmetlerinden yararlandırılanlar geçici olarak tescil kütüklerine kaydedilecekler. Bunların GSS’ye tescilleri SGK’ya başvuru tarihi itibarıyla yapılacak.

Ancak başvuru dışında SGK’ca resen tescil de yapılabilecek. Yalnızca GSS primi ödeyerek GSS’den yararlanacaklardan 01.10.2010 tarihine kadar SGK’ca re’sen tescili yapılanların sigortalılıkları tescil edildikleri tarihten, re’sen tescil edilemeyenlerin genel sağlık sigortalılıkları ise başvurdukları tarihten başlayacak.

01.10.2010 tarihine kadar GSS’ye bir biçimde dâhil olanlar dahil oluncaya kadar geçecek süre için GSS ödemeseler de ondan sonrası için prim borçları birikmeye başlayacak.

Bir kere GSS’li olarak tescil olduktan sonra ‘Hastaneye de gitmeyeceğim GSS primi ödemeyeceğim” demekle GSS priminden kurtulamaz, yıllar sonra da olsa başvurunuz halinde geçmiş yıllardaki prim borçlarınızı da gecikme zam ve faiziyle ödemek zorunda kalırsınız.

Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hak sahiplikleri genel sağlık sigortalılıklarının tescilini izleyen süreçte başvuruya bağlı olmaksızın SGK sistemince oluşturulacak.

GSS’den Çıkış Yok  

Bu bakımdan yalnızca başvuru ve resen tescil söz konusu olmazsa borç birikmeyecek ise de herkes sağlık bakımından yeni bir döneme girdiğimizin farkında olmalı. Zira orta vadede GSS’li olmamak pek mümkün değil ve bir kere GSS’li oldukta sonra GSS’den çıkış söz konusu olmayacak. Değişen sadece GSS’liliğin kaynağı olacak.

Örneğin yalnızca GSS primi ödeyen bir GSS’li hizmet akdiyle çalışmaya başlarsa 4/a sigortalılığından dolayı GSS’li, işyeri açarsa 4/b sigortalılığından dolayı GSS’li, SGK’ca tespit edilecek aile içindeki fert başına gelirleri asgari ücretin üçte birinden az miktara inerek fakirliğe düşerse primi Devletten karşılanan GSS’li, isteğe bağlı sigortalı olmaya başlarsa isteğe bağlı sigortalılıktan dolayı GSS’li, çalışmayı bırakıp yetim aylığı almaya başlarsa aldığı yetim aylığından dolayı GSS’li olacak.

Zaten 4/a’lı işten kendi isteğiyle çıktıktan, 4/b’li işini kapattıktan sonra 10 gün daha GSS’den yararlanabilirler. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edebilecekler. Bu kişiler 3 ay 10 günlük sürelerden sonra kendi keselerinden GSS’li olmak zorunda olup 10 gün içinde de bildirim yapmak zorunda bulunuyorlar.

Kimler GSS’den çıkabilecek?

GSS’den çıkmak için (Vergiye tabi 4/b sigortalıları hariç) askere gitmek, tutuklu veya hükümlü olarak cezaevine düşmek, yurtdışına görevli veya göç ederek gitmek, milletvekili olmak veya ölmek gerekiyor.

İsteğe bağlı sigortalılıktan GSS’li mi Yalnızca GSS’li mi olmalı?

Salt prim miktarı bakımından göz önüne aldığımızda isteğe bağlı sigortalı olarak (ayda en az 204,38 YTL ile) GSS’yi de beraberinde sağlamak, (Ayda 153,29 YTL ile) yalnızca GSS primi ödeyerek GSS sağlamaktan daha kazançlı oluyor.

            Ancak bu kişi 4/a sigortalılığından emekli olan kişi olmak istiyor ve gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlamış da yaşı bekliyorsa 01.10.2008’den sonra ödeyeceği isteğe bağlı primlerin son 2 bin 520 günün çoğunluğunu 4/b sigortalılığına kaydırmamasına dikkat etmesi gerekiyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 27.11.2008)

GÜNDEM