BASINDAN YAZILAR
Reformla SSK'lı çalışanların bildirimi nasıl olacak? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Reformla SSK'lı çalışanların bildirimi nasıl olacak? / Erdal Aydın

Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenlerin yükümlülükleri de arttı. Reformla birlikte işverenlerin SSK'lı personelinin bildirimini nasıl yapacakları konusunda detaylı bilgiler vereceğim.

4/a (SSK) sigortalı sayılanlar için
1 Ekim'den itibaren

yeni dönemde 4/a (SSK)'lı kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalı hak ve yükümlülükleri; çalışmaya, mesleki eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren başlayacak. Sigortalıların çalıştırmaya başlanılması halinde bu durumun işe giriş bildirgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesi gerekecek. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli bir husus da herhangi bir istisnai kapsama girmeyen 4/a'lı (SSK) sigortalıların işe başlatılmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesiyle işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

İstisnai olarak da
İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılan sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün sigortalı işe giriş bildirgesiyle SGK'ya bildirilecek. Yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlarına, sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar...
SGK'ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde...
Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde...
SGK'ya verilmesi halinde sigortalık başlangıcından önce bildirilmiş sayılacak.

SSK'lı (4/a)'da kendini bildirebilecek
4/a'lı sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK'ya da bildirebilecekler.
Sigortalının kendini bildirmemesi sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecek...

(Takvim Gazetesi | 03.10.2008)

GÜNDEM