BASINDAN YAZILAR
18’den Fazla Kanunda Değişiklik Yapacak Yeni “Torba Kanun” TBMM’de - MuhasebeTR

18’den Fazla Kanunda Değişiklik Yapacak Yeni “Torba Kanun” TBMM’de

Pandemi ile birlikte hükûmet peş peşe çok sayıda "Torba Kanun"u hayata geçirdi. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adı altında hazırlanan Yeni Torba Kanun TBMM’ye sevk edildi. Bu kanun teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda toplam 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülmektedir. Çalışma hayatına ilişkin öngörülen düzenlemelere bu yazımızda yer verilmiştir...

Güvenlik korucularının ücretlerine düzenleme

Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan 11.500 gösterge rakamı (2016 yılından bu yana bu rakam 14.640 olarak uygulansa bile) nedeniyle güvenlik korucularına ödenen ücret asgari ücretin altında kalmaktadır.

Torba Yasa'yla öngörülen değişiklikle birlikte artık güvenlik korucularının ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi engellemekte, en azından ödenen ücretin asgari ücrete tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yardımcı personel olarak çalışabilme hakkı

Diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, 31/12/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanların diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilmesine imkân tanınmaktadır.

Götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunumu daimî hâle gelecek

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkân veren 209 sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesindeki süre 26 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir.

Belirli hâl ve şartlarda sağlık hizmetlerinin, götürü bedel üzerinden sunulabilmesi daha pratik ve uygun olduğundan bahse konu Torba Kanun'la birlikte buna ilişkin daimî düzenleme yapılmaktadır.

Döner sermayeden ek ödeme

Torba Yasa'yla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daim kılmak amacıyla Kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Engelliler Hakkındaki Kanunda değişiklik

Engelliler Hakkındaki Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülüklerin Covid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkân tanınması amaçlanmaktadır.

Kamu görevlilerine ilişkin düzenleme

Torba Yasa'yla terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanlarının kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılmaktadır.

Gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek

Torba Kanun'la gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personelinin; ülkemizdeki diğer adli kolluk birimleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline benzer şekilde para verilerek gecikmeksizin ödüllendirilebilmesine imkân verilmekte ve bu suretle personelin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Torba Kanun teklifi henüz yeni TBMM’ye gönderildiğinden, ilerleyen günlerde çalışma hayatına ve çalışanlara yönelik TBMM’de başka değişiklik ve yeniliklere yer verilmesi elbette mümkündür. Yeni değişikliklerin olması hâlinde her zaman olduğu gibi yine en hızlı şekilde bu köşemizden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

             ***

“Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.” Turgenyev

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 12.07.2021)

GÜNDEM