BASINDAN YAZILAR
Kamu kurumları arasındaki ek ödeme dengesizliği gideriliyor... / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Kamu kurumları arasındaki ek ödeme dengesizliği gideriliyor... / Erdal Aydın

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu koordinatörlüğünde hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'na sunulan kanun tasarısı uyarınca, kamu kurumları arasında ek ödeme dengesizliği gideriliyor.

* Ücret dengesizliği kademeli kalkacak
Kamuoyunda denge tazminatı olarak bilinen ve ek ödeme almayan memurların maaşlarına ek ödeme yapılmasına imkan veren 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 3. maddesinde yapılan değişiklikle, ücret dengesizliği kademeli olarak ortadan kalkacak.

* Tavan rakam 977.55 YTL
2008/13860 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 1 Temmuz 2008'den itibaren ek ödeme almayan memurlara 136.85 YTL (2660 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda bulunan rakam) ödenmesi öngörülüyor. Söz konusu kanun tasarısı yasalaştığı takdirde, bu ek ödemenin yerini "En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200'ünü geçmemek üzere, her ay ek ödeme yapılabilir" hükmü alacak. Buna göre, ek ödeme tutarı en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere belli bir oranına bağlanıyor. Verilebilecek tavan rakam 1 Temmuz itibarıyla 977.51 YTL oluyor. Ancak bu oranı belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak. 3 ya da 4 yıla yayılacak ek ödeme iyileştirmesi, kademeli olarak gerçekleştirilecek ve bütçe imkanları dikkate alınarak 3 ya da 4 yıllık bir sürece yayılacak.

* En yüksek ek ödeme polislere
Meslek grupları içinde en yüksek ek ödeme artışı polislere yapılacak. Böylece hükümet, seçimlerden önce polise verdiği sözü tutmuş olacak.

* Siyasiler nakil baskısından kurtulacak
Tasarının önemli bir başka yönü de ek ödeme a lmayan kurumlardan ek ödeme alan kurumlara geçiş için memurlar tarafından siyasilere yapılan nakil taleplerinde azalma olacak. Böylece ek ödeme alan kurumlara geçiş seyyaliyeti azalacak.

* Başarılı genç sporculara sınavsız memurluk hakkı geldi
13 Mayıs 2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 4'üncü maddesinde; üniversitelerin fakülte veya 4 yıllık yüksekokullarından mezun olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen müsabakalarda ilk 3 dereceye girenler ile bu yarışmaların takım sporlarında en az 10 kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sportif eğitim uzmanı ve antrenör kadroları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın beden eğitimi öğretmeni kadrolarına sınavsız olarak atanacakları öngörülmüştür. Ancak yönetmelikte belirtilen yarışmaların hangi kategoriler için olduğu belirtilmediğinden, büyüklerin yanı sıra gençler ve ümitler kategorilerinde yarışan sporcularımızın da bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda tereddüt bulunmaktaydı. KPSS Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile gençler ve ümitler kategorilerinde yarışıp ilk 3 dereceye girenlerin de kapsama alınıp Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sportif eğitim uzmanı ve antrenör kadroları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın beden eğitimi öğretmeni kadrolarına sınavsız olarak atanmaları getirildi.

Ek gösterge almak için 6 ay süreyle çalışmanız gerekiyor.
* "Memur olarak görev yapmaktayım. Üniversit e mezunuyum. Daire başkanlığına atanıp 1 ay sonra emekli olmak istiyorum. Daire başkanının ek göstergesinden yararlanmam mümkün mü? Cevabınız için teşekkür ederim." G.U-Ankara
Sevgili okurum, sorunuzun cevabı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yer almaktadır. Söz konusu kanunun ek 73'üncü maddesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az 6 ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na kesenek ve karşılık ödenmiş olması şarttı bulunmaktadır. Bu itibarla, en az 6 ay süreyle kesenek ve karşılık ödenmesi gerekmektedir.

KAMUDA İŞ OLANAKLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda açık bulunan 80 (30 sosyal, 50 teknik) adet iş müfettişi yardımcılığı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla personel alınacaktır. Başvurular 4.8.2008 tarihinde başlayacak, 19.8.2008'de çalışma saati bitiminde sona erecektir.
* Ordu Perşembe Belediye Başkanlığı'na, lise ve dengi okul mezunu beden işçisi olarak eski hükümlü statüsünde işçi alınacaktır. İlgilenenlerin, 30.7.2008 tarihine kadar İş-Kur Şube Müdürlükleri'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
* Sayıştay Başkanlığı'na, 60 denetçi yardımcısı alınacaktır. İlgilenen adaylar için son başvuru tarihi, 22.8.2008'dir.
* Ordu Aslancami Belediyesi'ne, İtfaiye eri alınacaktır. Son başvuru tarihi, 22.7.2008'dir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 17.07.2008)

GÜNDEM