BASINDAN YAZILAR
İnşaat Üzerinden Prim Ödeyenler Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İnşaat Üzerinden Prim Ödeyenler Dikkat! / Ali Şerbetçi

İnşaat taahhüt işleri ile iştigal eden bir firmayız. İnşaatı biten binalar için SGK'dan ilişiksizlik belgesi almak üzere başvuru yaptık. Muhasebecimiz, özel bina inşaatlarında asgari işçilik tutarını tamamlayabilmek için şirketimizin ofis bölümünde işe aldığımız bir kişiyi inşaat dosyasından bildirmiş. SGK tarafından yapılan incelemede bu durum tespit edildi ve ofis çalışanımızın sigorta günleri asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmadı ve bu çalışanın sigorta günleri ofis dosyamıza aktarıldı. Şimdi bu kişi adına inşaat dosyasından bildirilen günlere ait sigorta primlerini geri alamayacağımızı, bu primlerin kuruma irat kaydedildiği söyleniyor.
Sigorta günleri ofis dosyasına aktarıldığı için ödenen primlerin de ya geri verilmesi ya da ofis dosyamıza aktarılması gerekmez mi? K.ARSLAN
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanun'un 85. maddesine göre; kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı SGK tarafından araştırılmaktadır. Bu araştırma sırasında kuruma yapılan bildirimlerin, asgari işçiliğe tabi işlerde çalışanlara ait olup olmadığı da incelenir ve fiilen bu nitelikteki işlerde çalışmayanlar adına yapılan bildirimler, asgari işçilik tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu sigortalıların fiilen çalıştıkları işyerinden bildirimlerinin sağlanması için asgari işçiliğe tabi işyerlerinden yapılan hizmet bildirimleri, gerçek çalışmanın geçtiği işyeri dosyalarına aktarılır.
Ancak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 'Belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi' başlıklı ek 7. maddesinde konuya ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede "Kanuna göre kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü, 206'ncı ve 207'nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez" denilmektedir.
Buna göre, ofis çalışanınızın, özel bina inşaatı işyerinden asgari işçilik tutarının tamamlanması amacıyla inşaat dosyasından kuruma bildirildiği tespit edildiğinden, bu kişi adına ödediğiniz primlerin ofis işyeri dosyanıza aktarılması mümkün olmadığı gibi, geri verilmesi de mümkün değildir ve SGK'ya irat olarak kaydedilir.
Bunun yanında yaptığınız işin Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü, 206'ncı ve 207'nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını gerektiren bir fiil olduğunu da belirtip, bu tür işlemlerden özellikle kaçınmanız gerektiğini hatırlatalım..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 13.04.2020)

GÜNDEM