BASINDAN YAZILAR
Her Sağlık Çalışanı İçin 420 Gün Prim Olur Mu? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Her Sağlık Çalışanı İçin 420 Gün Prim Olur Mu? / Vedat İlki

Son günlerde 5510/40’ıncı Maddesine İlave edilmesi düşünülen tablo da aşağıda yer almıştır.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek  Gün Sayısı

20 İnsan Sağlığına İlişkin İşler

11/04/1928 Tarihli ve 1219 sayılı Kanun,

60

 

25/02/1954 Tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu,

 
 

ve 18/12/1953 Tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

 
 

Kanun Kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insansağlığı,

 
 

için koruyucu,teşhis,tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde

 
 

çalışanlar

 

 

 

Medya ortamında bu haberler yazılı,görsel ve sosyal medya da hızla yayılıyor.

Aslında burada asıl can alıcı nokta bu fiili hizmetin sanki 360+60=420 gün fiks uygulanacağı lanse ediliyor.

5510/40.Maddesine baktığınızda tasarıda bu yönde sadece düzenleme 20 kolon ekleniyor diğer şartlar ise yasada yerini koruyacaktır.

(20) Satıra ilave edilen 1219 Doktorlar  -6283 Hemşireler -6197 Eczacılar sayılı Kanununa tabi çalışanlar için bir yıpranma sözkonusu zaten yasa koyucu(11) Röntgen ışınlarına maruz olanlara da bu hakkı 90 gün olarak vermişti.

Sağlık çalışanları da yıpratıcı meslekler kurumuna dahil edilmek isteniyor.

Kimler yararlanacak?

Belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 (a/İşçi) ve (c/Kamu) kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir.

(Aile Hekimleri de dahil olacaktır.)

Fiilen Çalışma Şartı:

Sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.

 

60 Güne Özel Düzenleme Var Mı?

Dönem içinde kalan;

Ø  Yıllık ücretli izin,

Ø   Sıhhi izin,

Ø  Hafta tatili,

Ø  Ulusal bayram ve genel tatil günleri ,

Ø  Eğitim,

Ø  Kurs,

Ø  İş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma olmayacak, söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı oluşmayacağı için 60 gün değerlendirilmesinde bu sürelere bakılacaktır.

 

Örnek:

1219-6283-6197 sayılı Kanun Kapsamında çalışan kişi ister özel isterse kamu sektöründe olsun yıllık izin,hafta tatili,ulusal bayram,genel tatil günü çalışmadı,hastalandı raporlu,eğitime,seminere,kursa katıldı bu süreler fiilen çalışılmadığı için yıllık öngörülen 60 gün fiili hizmet de dikkate alınmayacaktır.

 

İlave Edilecek Gün Sayısı 1800 Günü Geçmez

Sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme

gün sayısına eklenir.

60 Gün Karşılığı

60/360=0,1666 çarpılır.

Ayda 5 gün Yılda 60 gün,10 güne karşılık 1,6 gün =35X12=420 Gün

Örnek:

5510 sayılı Kanununla ilk defa 4/c sigortalısı olan kanun sonrası 9000 güne ihtiyacı varsa,21 yıl 5ay 5 gün kadar sigortalı olması halinde 9000 günlük süreyi  yakalayacak tabi ki hiçbir zaman 60 güne yukarıdaki süreler dikkate alınmaz ise,oysa tecrübe ile sabittir,SGK 60 gün hesabında dikkate alınmayan sürelerin ilave edilmesini tespit etmesi halinde iptal yapacaktır.

4/a sigortalısı için 7200 gün 17 yıl 1ay 25 gün ile 7200 gün tamamlanacaktır.

 

Emeklilik Yaş Haddinde  Sınır  3 Yıl

Demek ki 1800 gün kazanıldığına göre ½ yaştan düşülür bunun karşılığı 2,5 yıl yaştan düşecektir.Yaştan düşme için 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.

Kanun TBMM kabul edilerek ilgili yasa maddesine ilave edildiğinde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlemler yapılacak,SGK buna göre bildirgeleri alacak,ikincil mevzuatlar hazırlanacaktır.

 

İşin özü:

Kanun yayınlamasıyla birlikte hayal kurmayın SGK 420 gün olanlara şunu soracak hiç mi iznin yoktu.İptal bildirge ile fazla yazılan süreleri silecektir.Tıpkı Rontgencilerin 90 günün yılda kırpılarak 30 günlere kadar gerilediğinde 60 gün fiili hizmet kırpılarak 20 günlere kadar yılda düşebilir mi?

(Kaynak: Alitezel | 26.07.2018)

GÜNDEM