BASINDAN YAZILAR
Madenlere Yeni Standart / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Madenlere Yeni Standart / İbrahim Işıklı

 Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartlar Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan teknik önlemler işverenlerin yükümlülüğü olarak düzenlenmiştir.

24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazete'de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış olup bazı önemli hususlarda değişiklik yapılmıştır.

► Tatbikatlar

Yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılması gerekliliği, yılda en geç 6 ayda bir olmak üzere değiştirilmiştir.

► Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler

Patlayıcı maddelerin ve ateşleyici malzemelerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece ateşleyiciler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür. İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez.

► Ferdi kurtarıcı değişim istasyonlarında bulunacak malzeme

Yeraltı kömür madenlerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olaylar göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri olaydır. Bu kapsamda işveren, iş sağlığını ve güvenliğini etkileyecek olayların meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne intikalini sağlanmalıdır.

Bu amaçla kurulması gereken ferdi kurtarıcı değişim istasyonlarında bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirlemek zorundadır.

► Personel Takip Hattı ve Hayat Hattı

İş sağlığını ve güvenliğini etkileyecek olayların meydana gelmesi durumunda işçilerin güvenli şekilde yeryüzüne çıkması için kurulması gereken 'Personel Takip' sistemi ve 'Hayat Hattı' zorunluluğu 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(Dünya Gazetesi | 30.03.2016)

GÜNDEM