SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dar Mükellefiyette Kurum Kazancını Oluşturan Kazanç ve İratlar

Dar Mükellefiyette Kurum Kazancını Oluşturan Kazanç ve İratlar

Cevap: Dar mükellefiyette kurum kazancı aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşmaktadır:

  • Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de işyeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.).
  • Türkiye’de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar.
  • Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları.
  • Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar.
  • Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları.
  • Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.

Bu maddede belirtilen kazanç ve iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması konularında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Dar mükellefiyette kurum kazancı aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.12.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM