SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Eser Niteliğindeki Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi

Eser Niteliğindeki Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi

 Soru: Eser mahiyeti taşıyan işlemlerin muhasebeleştirilmesi nasıldır ?

 
Cevap: Barış Film Yapım A.Ş. şirketi yapmış olduğu dizilere müzik besteleyen Bay T’ye bunun karşılığında 100.000 TL BRÜT ücrette anlaşmışlardır. Ücret tek seferde verilmiştir. Bay T’nin herhangi bir vergi mükellefiyeti yoktur.
Burada yukarıda anlatılanlar ışığında söz konusu işlem eser niteliği taşıdığından yüzde 17 stopaj yapılacaktır. Ayrıca, gider pusulası ile ödeme yapıldığından gider pusulasında hesaplanan KDV hem indirim konusu yapılacak hem de sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.
--------------------------------------------------/------------------------------------------------
740 Hizmet Üretim Gideri     100.000
191 İndirilecek KDV               18.000
                                               360 Ödenecek Ver. Ve Fonlar  17.000
                                                -ödenecek stopaj %17
                                                 360 Ödenecek KDV                  18.000
                                               - ödenecek KDV
                                                320 Satıcılar                               83.000
Bay T’ye müzik telif ücreti ödemesi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bay T, yukarıda elde ettiği net 83.000 TL dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. Zira Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre eser niteliğine haiz gelirler dolayısıyla elde edilen gelirler vergiden istisnadır. Ancak, yukarıdaki kayıtanda görüleceği üzere söz konusu istisnanın gider pusulasındaki stopaja bir şümulu (etkisi) yoktur.
 
Örnek: Barış Film Yapım A.Ş. şirketi yapmış olduğu dizide tek seferlik müzik besteleyen Bay T’ye bunun karşılığında 10.000 TL BRÜT ücrette anlaşmışlardır. Ücret tek seferde verilmiştir. Bay T’nin herhangi bir vergi mükellefiyeti yoktur.
Burada Bay T, bunu arızi olarak yapmakta ve yıl içinde sadece 1 sefer için müzik bestelemiştir. Yukarıda anlatılanlara uygun şekilde aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda birden fazla eser meydana getirilmemesi şartı sağlanmış ve yapılan faaliyet arızi serbest meslek faaliyeti kapsamına girdiğinden, söz konusu çalışmaların satışları katma değer vergisinin konusuna girmeyecektir.
 
-------------------------------------------/---------------------------------------
740 Hizmet Üretim Gideri    10.000
 
                                               360 Ödenecek Ver.Fon. 1.700
                                                        -ödenecek stopaj yüzde 17
 
                                                        320 Satıcılar                   8.300
Bay T’ye telif ödemesi
------------------------------------------------------------------------------------
 
Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(11.01.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM