GÜNCEL MEVZUAT
31 Aralık 2009 / 31.12.2009 Tarihli Resmi Gazete - MuhasebeTR

31 Aralık 2009 / 31.12.2009 Tarihli Resmi Gazete

 31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5942        Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5943        28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15725    Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik

—   Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-3)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61

—  Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5134, Sayılı Kararı

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5135, Sayılı Kararı

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5136, Sayılı Kararı

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5136, Sayılı Kararı

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2009 Tarihli ve 5168, Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

(31.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM