GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (2009/15725) - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (2009/15725)

MADDE 1- (1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.

MADDE 3- (1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON)  95'ten az olanlar

1,8500

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan                    

1,8915

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan       

1,8915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 2710.11.45.00.19

Diğerleri   

1,8915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan     

2,0135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri       

2,0135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1,8800

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                          

1,8800

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin                                                                                                                                                

1,3045

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.18

Diğerleri                                                                                                                                                                                                                             

1,3045

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin    

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin   

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat          % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.18

Diğerleri   

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin                                                                                                                                                               

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)    

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)  

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)  

1,2345

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)      

1,2345

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)                                

 

 

2710.19.49.00.19

Diğerleri 

1,2345

Litre

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

2710.19.61.00.19

Diğerleri

0,2370

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

2710.19.63.00.19

Diğerleri

0,4760

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.19

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )                                                            

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                       

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                       

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                      

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

27.11

 

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

 

0

 

Kilogram

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan                                                                                                                                                                                                  

1,2100

Kilogram

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan                                                                                                                                                       

1,2100

Kilogram

 

 

2711.19.00.00.11

 

 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,2780

Kilogram

 

Diğerleri

1,2100

Kilogram

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz                                                                                                                                     

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan                                                                                                                                                     

1,2100

Kilogram

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan                                                                                                                                                      

1,2100

Kilogram

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

 

(Petrol bitümeni)

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

 

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları     

0

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

 

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,9100

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,9100

Litre

 

 

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

 

2,0135

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen)

 

2,0135

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta                                                                                                                                                              

2,0135

Kilogram

 

(Çözücü nafta)      

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

2,0135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler                                                                                                                                                     

2,0135

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri) 

       

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri                                                                                                                                          

2,0135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri                                                                                                                                          

2,0135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,0135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,0135

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,0135

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                               

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar

 

1,0560

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

 

1,0560

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                                

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                           

1,0560

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,0560

Kilogram

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                           

1,0560

Kilogram

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                  

 

 

2710.19.99.00.21  

Spindle oil

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                 

 

 

2710.19.99.00.22  

Light neutral

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                   

 

 

2710.19.99.00.23  

Heavy neutral

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                

 

 

2710.19.99.00.24 

Bright stock

1,0560

Kilogram

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                               

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,0560

Kilogram

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

Litre

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

0,3000

Kilogram

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.91.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.99.00.00

Diğerleri

0,3000

Kilogram

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.99.10.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.99.90.00.00

Diğerleri

0,3000

Kilogram

 

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

 

 

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

 

2,0135

Kilogram

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

 

 

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

 

2,0135

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

 

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

 

 

3814.00.90

Diğerleri

0,0650

Kilogram

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

Kilogram

 

 

b) (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

(III) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı                               (TL/Lt)

2202.10.00.00.13.

Kolalı Gazozlar

 

25

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,35

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

1,95

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

12,4

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 

0

17

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

 

0

13,5

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

 

0

1,95

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

 

0

66

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

0

66

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler                               [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

0

66

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

 

0

55

2208.50

Cin ve Geneva

 

0

44

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

44

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

 

0

66

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar       (Alkol derecesi hacim itibariyle

% 45.4'den fazla olanlar)

0

66

2208.70

Likörler

0

60,5

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

 

0

66

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

0

39,6

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

39,6

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

30

 

0,1325

2402.20

Tütün içeren sigaralar

 

63

0,1325

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

0,1325

 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,1325

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

 

63

0,1325

2403.10.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

63

0,0342

2403.10.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

63

0,0342

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,1325

 

MADDE 5- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

MADDE 6- (1) Bu Kararın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2010 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(31.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM