GÜNCEL MEVZUAT
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) - MuhasebeTR

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449
 

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61)

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

             Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

             Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

             (2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                      3,9

             (5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                      1,38

             (6) sayılı tarifedeki miktarlar için                                      0,4

             (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için            1,14

             olarak belirlenmiştir.

             Tebliğ ve ilan olunur.

(31.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM