Youtube, Adsense, Admob Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

Youtube, Adsense, Admob Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

Youtube, Adsense, Admob Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

7338 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber sosyal platformlar üzerinden gelir elde edenlerin bu platformlar üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulacaktır.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİNDE VERGİ DÜZENLEMESİ

Konu hakkında merak edilen 'Kimler Muafiyet Kapsamındadır, Hangi Gelirler İstisna Kapsamındadır, Şartlar nedir, Tahsilat Nasıl Yapılacak, Muafiyet Süresi Ne Kadar, …' vb gibi aradığınız bütün soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

KİMLER İSTİSNADAN YARARLANABİLİR?

İnternet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden;

 • Metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden,
 • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden,

elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulacaktır.

HANGİ KAZANÇLAR İSTİSNA KAPSAMINDADIR?

İstisna kapsamında elde edilen kazançlar sosyal içerik üreticilerinin gelirleri ve mobil uygulamalarının satış ve paylaşımına ait gelirler olup istisna kapsamındadır.

Sosyal içerik üreticilerinin gelirleri istisna kapsamındadır.

Sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri;

 • Reklam gelirleri
 • Sponsorluk
 • Satış gelirleri
 • Bağışlar
 • Hediyeler
 • Bahşişler
 • Ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar

İstisna kapsamında elde edilen kazançlardır.

Mobil uygulamalarının satış ve paylaşımına ait gelirler istisna kapsamındadır.

Mobil uygulamaların satış ve paylaşımlarının yapıldığı elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarında da ücretli uygulamalı;

 • Satış gelirleri
 • Reklam gelirleri
 • Uygulama içi satış gelirleri
 • Sponsorluk gelirleri
 • Ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar

İstisna kapsamında elde edilen kazançlardır.

İSTİSNA YARARLANMA ŞARTLARI NEDİR?

İstisnadan yararlanabilmek için;

 • Türkiye ’de kurulu bir bankada hesap açılması,
 • Bu faaliyetlere ait tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

Şarttır.

KİMLER İSTİSNADAN FAYDALANAMAZLAR?

İstisnadan;

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesi yazılı tarifenin 4’üncü gelir diliminde (2021 yılı 650.000-TL) haddi aşanlar,
 • Gelirlerini belirlenen bankalar üzerinden tahsil etmeyenler,
 • Yararlanmak istemeyenler,

Faydalanamazlar.

STOPAJ (TEVKİAT) TUTARI KAÇTIR?

İstisna kapsamında elde edilen kazançlar Türkiye ’de kurulu bankalar üzerinde açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

İSTİSNA HÜKÜMLERİNDEN NE ZAMAN FAYDALANILMAYA BAŞLANACAKTIR?

Bu düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İSTİSNA TUTARI HESAPLANIRKEN ESAS ALINACAK SÜRE NE KADARDIR?

Kazanç toplamının istisna tutarının altında kalıp kalmadığının esas alınacak süre bir takvim yılında istisna kapsamında elde edilen kazançlardır.

Bir takvim yılı bir yıllık dönemi kapsar.

Bir takvim yılı ( 01/01/….. – 31/12/….) dönemi kapsamaktadır.

İSTİSNA KAPSAMINDA KAZANILAN GELİRLER İÇİN SÜRE SINIRI VAR MIDIR?

İstisna kapsamında elde edilen gelirler her takvim yılı itibariyle hesaplanacak olup, istisnadan faydalanmak için herhangi bir süre kıstı bulunmamaktadır.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLAR BEYANNAME DÜZENLEYECEKLER MİDİR?

Belirlenen kazanç tutarı altında kazanç sağlayıp ilgili kazançları bu kanun kapsamında tevkifata tabi tutulanlar için bu işlem nihai vergileme olup bu kazançları için ayrıca beyanname vermeyeceklerdir.

İSTİSNA TUTARI NE KADAR KADARDIR?

Madde kapsamında kazanç elde edenler için belirlenen istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan kazançlardır.

2021 yılı için 650.000-TL

2021 yılı için Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinin dördüncü tarifesindeki tutar 650.000-TL’dir.

STOPAJ TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Stopaj tutarı elde edilen kazanç üzerinden bankalar tarafından oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ile hesaplanmaktadır.

ÖRNEK; (A) şahsı Youtube üzerinden elde etmiş olduğu reklam geliri neticesinde 25.000-TL kazanç sağlamış, ilgili tutar reklam veren firma tarafından Türkiye’de kurulu banka hesabı üzerinden (A) şahsının hesabına yatırılmıştır.

Stopaj Tutarı = 25.000 x 0,15 = 3.750-TL

(A) Şahsının Elde Etmiş Olduğu Net Gelir = 25.000 – 3.750 =21.250-TL

BAŞKA FAALİYETLERDEN GELİRİN OLMASI İSTİSNAYA ENGEL MİDİR?

Kişilerin istisna kapsamında işleri dışında faaliyetleri olması istisnadan faydalanmalarına engel teşkil etmez.

ÖRNEK; Ahmet Bey, doktor olup hem serbest meslek kazancı hem de kira geliri bulunmaktadır. Aynı zamanda Youtube üzerinden paylaştığı içerikler üzerinden reklam geliri elde etmektedir.

Ahmet Bey’in doktorluk üzerinden elde ettiği serbest meslek kazancı ve kira geliri ayrıca vergilendirilecektir.

Sosyal medya üzerinden elde ettiği reklam geliri, istisnayı etkilenmeyecektir. 

İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLARIN KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAKTA MIDIR?

İstisna kapsamında gelir elde edenler için de Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamında istisna hükümleri uygulanır.

Dolayısıyla istisna hükümlerinden yararlananlar için KDV ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

STOPAJ TUTARI KİMİN TARAFINDAN BEYAN EDİLİP, ÖDENECEKTİR?

İstisna kapsamda açılan hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden yapılan stopaj kesintilerinin beyan edilip, ödenme yükümlülüğü bankalar üzerindedir.

İSTİSNA TUTARINI AŞAN GELİRLER NASIL VERGİLENDİRİLİR?

İstisna üzerinde elde edilen sosyal medya gelirleri normal ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Beyan sınırı aşarsa tevkif edilen tutar mahsup olur.

İstisna tutarının aşılması halinde istisna tutarı uygulanmaksızın verilen yıllık beyanname üzerinden yıl içerisinde tevkif edilen tutarlar mahsup edilebilecektir.

GELİRİNİ İSTİSNA KAPSAMINDA TAHSİL ETMEYENLER NASIL VERGİLENDİRİLİR?

İstisna kapsamında gelirini tahsil etmeyenler elde ettikleri kazançlar üzerinden normal ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceklerdir.

İSTİSNAYA AİT ŞARTLARIN GEÇERLİ OLMADIĞININ TESPİTİNDE CEZAİ YAPTIRIM VAR MIDIR?

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit olunması halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faizi le tahsil olunur.

İSTİSNADAN YARARLANMAK ZORUNLU MUDUR?

İstisnadan yararlanılmasına dair herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

İSTİSNADAN YARALANMAYI TERCİH ETMEYENLER NASIL VERGİLENDİRİLİR?

İstisnadan faydalanmayı tercih etmeyenler genel ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

PÜF NOKTALAR

 • İnternet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden sağlanan kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.
 • İstisnadan yararlanmak için Türkiye ’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.
 • 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.
 • İstisna kapsamında bulunan kazançlar üzerinden bankalar tarafından oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
 • Stopaj kesintilerinin beyan edilip, ödenme yükümlülüğü bankalar üzerindedir.
 • İstisna şartlarını yerine getirenler Katma Değer Vergisinden de istisna kapsamındadır.
 • İstisnadan haksız şekilde faydalananların tespiti halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi ve vergi ziyaı cezası kesilecektir.
 • İstisna üzerinde elde edilen sosyal medya gelirleri genel ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM