YAZARLARIMIZ
Özgür Akkaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ottimo Yönetim Danışmanlığı ve Müşavirliği A.Ş.
ozgur_akkaya@ismmmo.org.trKurumsal Yönetim Bağlamında İnsan Kaynakları Departmanı Denetim Planlaması (2)

1-Giriş

Denetim faaliyeti; denetim stratejisi çerçevesinde denetimin planlanması, bireysel denetim görevinin gerçekleştirilmesi ve ulaşılan sonuçların raporlanması ile denetim sonuçlanır.

Güncel iç denetim konularının en önemli konularından biri de hiç şüphesiz insan kaynakları departmanının iç denetimidir. Kurumsal yönetim bağlamında da bu iç denetimin bir rehber/plana göre yapılması lazımdır.

2-İnsan kaynakları iç denetiminin süreçleri

İnsan kaynakları uygulamaları işletme, sektör ve ülke koşulları açısından farklılık arz etmesine rağmen genel olarak aşağıdaki alt süreçlerden meydana gelmektedir. Bu alt süreçlere paralel denetim planı ve programı hazırlanmalıdır.

 1. Eğitim yönetimi
 2. Seçme yerleştirme ve işe alım yönetimi
 3. Performans yönetimi
 4. Ücret yönetimi
 5. Sosyal sorumluluk yönetimi
 6. Kurumsal kültürü ve motivasyon yönetimi
 7. Terfi, görev değişikliği ve işten çıkış yönetimi
 8. İyileştirme ve geliştirme projeleri

3-İnsan kaynakları iç denetim planı

İnsan kaynakları departmanı denetimi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken kritik insan kaynakları uygulamaları aşağıda detaylı yer almaktadır. Sıralanan temel alanlara paralel denetim programı detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.

İNSAN KAYNAKLARI İÇ DENETİMİ

DURUM

AÇIKLAMA

İşe alım ve işten çıkış süreçleri değerlendirmesi

 

 

Mülakat süreci değerlendirmesi

 

 

Oryantasyon uygulamaları değerlendirmesi

 

 

Yedekleme uygulaması değerlendirmesi

 

 

Performans Değerlendirmesi

 

 

Avans uygulaması değerlendirmesi

 

 

Özlük dosyası değerlendirmesi

 

 

SGK Bildirimleri değerlendirmesi

 

 

Bordroların değerlendirilmesi

 

 

Ücret hesap pusulalarının değerlendirilmesi

 

 

Personel memnuniyeti değerlendirilmesi

 

 

Disiplin kuralları ve disiplin talimatı değerlendirmesi

 

 

4-Belge – Dökümantasyon incelemesi

İnsan kaynakları departmanı denetimi çerçevesinde denetçinin denetim faaliyeti öncesinde veya denetim esasında incelemesi gereken temel dökümantasyon aşağıda sıralanmaktadır.

 1. Özlük dosyaları
 2. İş gücü planı
 3. Performans istek formları
 4. Personel izin planlaması
 5. Yazılı kariyer planı
 6. Yazılı disiplin talimatı
 7. Sgk dosyaları
 8. Personel avans dökümü
 9. İş hedefleri
 10. Organizasyon şeması
 11. Görev tanımları
 12. Yetki tabloları ve sınırları
 13. Eğitim ihtiyacı raporları
 14. Atama verileri
 15. İşten çıkış mülakat formları
 16. Kurumsal iletişim raporları
 17. Kurum kültürü raporları
 18. Kullanılan IT sistemleri

5-Riskler

İnsan kaynakları departmanı risklerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

 1. Hayali çalışan riski
 2. Anahtar personelin yedeklenmemiş olması riski
 3. Eğitim planlaması eksiklikleri riski
 4. Nitelikli çalışanın ayrılması riski
 5. Personel devir hızının yüksek olması riski
 6. Motivasyon düşüklüğü riski
 7. Kurumsal aidiyetin zayıflaması riski
 8. Terfilerin kişisel ilişkiye dayanması riski
 9. Resmi formların eksik düzenlenmesi riski
 10. Etik kurallara uyumsuzluklar
 11. Disiplin yönetmeliği aksaklıkları riski
 12. Kadro planlaması aksaklıkları riski
 13. Bordro hesaplaması yanlışlıkları riski

04.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM