YAZARLARIMIZ
Özgür Akkaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ottimo Yönetim Danışmanlığı ve Müşavirliği A.Ş.
ozgur_akkaya@ismmmo.org.trHoldinglerde Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Konusu ve Öneriler (1) (10.05.2021)

Hukuk Tekniği Açısından “Defter ve Kayıtlarda Hesap Ve Muhasebe Hileleri Yapmak” Suçunu Anlamak! (05.05.2021)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüce Katının Kararnameleri Işığında Risk Analiz Genel Müdürlüğü’nün Yapısı (26.04.2021)

Vergi Usul Kanunu 153/A’nin Hukukiliği Üzerine Değerlendirmeler (19.04.2021)

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumuna Başvurulabilir Mi? (12.04.2021)

Bilgisayar Kayıtlarında Olupda Fiziki Deftere Kaydedilmeyen Katma Değer Vergisi İndirim Konusu Yapılabilir (Mi) (07.04.2021)

Haklarında Sahte Belge Düzenleme Şüphesi Bulunan Mükelleflere İlk Önce Yoklama Tutulmaldır! (17.03.2021)

Şireketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı (09.03.2021)

Kurumsal Yönetim Bağlamında İnsan Kaynakları Departmanı Denetim Planlaması (2) (04.03.2021)

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Genel Giderlerin Dağıtımında Genel Esaslar (03.03.2021)

İnşaat Hukuku Önemli Konular Yazı Dizisi (1) (01.03.2021)

Kurumsal Yönetim Bağlamında İç Denetim (1) (23.02.2021)

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? (16.02.2021)

Özlük Dosyasındaki Eksikliklerin Doğurabileceği Sonuçlar Nelerdir? (10.02.2021)

GÜNDEM