YAZARLARIMIZ
Prof. Dr. Necdet Sağlam
Anadolu Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
nsaglam@anadolu.edu.trYeni Aylık TCMB Veri Formu Hakkında Öne Çıkanlar (08.04.2021)

Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi (14.04.2020)

Yeni Koronovirüsün Öğrettikleri: Türkiye’de Yaşlı Bakım Sigortası Zorunluluğu ve Almanya Örneği (06.04.2020)

TFRS’ye Tabi Şirketler 2019 Finansal Tablolarını Yeni Şekle Göre Hazırlayacaklar ve Denetim Şirketleri De Bu Tabloları Denetleyeceklerdir (11.02.2020)

Deprem Vergilerinin Fon Muhasebesi Yöntemine Göre Raporlanması ve Hesap Verilebilirlik (30.01.2020)

Bağımsız Denetim Şirketlerin KGK Tarafından İncelemesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular (23.01.2020)

Mali Müşavirler De KDV İadesi İşlemini Yapabilecekler! (09.04.2018)

Gitti Kobi TFRS, Geldi BOBİ FRS! (31.07.2017)

Genişletilmiş Bağımsız Denetim Raporları İle Denetim Daha Şeffaf Ve Anlaşılır Olacak! (09.01.2017)

2023 İhracat Vizyonu 500 Milyar Dolar İhracat Hayal Mi? (22.09.2015)

Meslek Mensupları İçin Geleceğin İpuçları: Yeni Orta Vadeli Program (21.10.2014)

Şirketlerde Ortakların Yeterli Ölçüde ve Etkin Bilgilendirilmesi: Faaliyet Raporu (17.04.2014)

TTK’da Şirketlere 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (14.03.2014)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi –I (04.11.2013)

Bağlı Ve Hakim Şirketlerin Raporları Hazırlama Zorunluluğu (23.04.2013)

Torba Kanun Mecliste Görüşülüyor (28.03.2013)

Sermaye Şirketlerinde (Anonim – Limited) Genel Kurul ve Esas Sözleşme Değişikliği (26.03.2013)

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Ne Getiriyor? (02.01.2013)

Yeni TTK'ya Göre Kayıt Düzeni ve Düzenlenmesi Zorunlu Bulunan Ara ve Dönem Sonu Finansal Tabloları (13.11.2012)

Türk Ticaret Kanuna Göre TMS/TFRS Uygulama Zorunluluğu (12.07.2012)

GÜNDEM