YAZARLARIMIZ
Muhammed Kutub Bağırgan
Vergi Müfettişi
mkutubbagirgan@gmail.com7326 Sayılı Af ve Matrah/Vergi Artırım Yasası Özeti (07.06.2021)

Arsa Karşılığı İnşaat İşlemlerinde Muhtemel Değer Artış Kazançlarına İlişkin Örnek Uygulama ve Beyan (11.03.2021)

KDV Tevkifat İadesinde Vergi Güvenlik Müessesesi İşlerlik Kazandı (18.02.2021)

Alacak ve Borçlara İlişkin Dönem Sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri (12.01.2021)

Stoklara İlişkin Dönem Sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri (05.01.2021)

Bankalar ve Menkul Kıymet Hesapları İçin Dönem Sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri (28.12.2020)

Kasa Hesabı İçin Dönem Sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri (23.12.2020)

Sıkça Sorulan Araç, KDV, Oran, İndirim ve Özel Matrah Sorularına Cevaplar (21.12.2020)

7256 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenleme İle Birlikte Sermaye Azaltımı (14.12.2020)

Binek Otomobil Amortisman Gider Kısıtlaması ve Yenileme Fonu Müessesesinin Birlikte Kullanımı (09.12.2020)

Sahte Belge Ticaretinin Engellenmesi Adına Getirilen Yeni Düzenleme Ne Getirir Ne Götürür? (14.10.2020)

Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Yatırım Teşvik Sisteminde Önemli Değişiklikler (08.10.2020)

Defter Belge İbraz Etmeme Fiilinin Yargı Kararları Açısından Değerlendirilmesi (28.09.2020)

Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar Nelerdir? (22.09.2020)

Vergi İncelemesine Başlandıktan Sonra Mükelleflere Tanınan Haklar (17.09.2020)

Vergi İncelemesine Başlanmadan Önce Mükelleflere Tanınan Haklar (14.09.2020)

Mücbir Sebep Dönemi KDV İadelerine İlişkin Maliye Bakanlığınca Can Simidi Niteliğinde Düzenleme (08.05.2020)

Defter Belge İbraz Etmeme (Gizleme) Fiili ve Sonuçları (04.05.2020)

Yakıt Olarak Kullanılan Madeni Yağ (10 Numara Yağ) İçin Re'sen Tarh Edilmesi Gereken ÖTV Farkı ve Gider/Maliyet Yapılamama Durumu (27.04.2020)

“Biz Bize Yeteriz Türkiye” Kampanyası Kapsamında Yapılacak Bağış ve Yardımlar Beyan Edilen Kazançtan İndirilebilecektir (03.04.2020)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İşlemlerinin Raporlanmasında Önemli Değişiklik (10.03.2020)

Kanun Yolundan Vazgeçilmeli Mi Yoksa Geçilmemeli Mi? (05.03.2020)

Araç Alım Satım İşlemlerinde KDV Uygulamasında Bilinmesi Gerekenler (22.01.2020)

GÜNDEM