YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2014 Mali Af Hakkında Merak Edilenler

Tarih: 05.06.2014

Değerli okurlarım, bilindiği üzere yakın bir zamana kadar sadece söylentiden ibaret olan vergi ve SGK affı şu günlerde netleşmeye başlamış ve kanun teklifi haline gelerek Torba Yasaya dâhil edilmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 2/6/2014 tarihinde sevk edilen ve yasalaşma süreci devam eden “Bazı Kamu Alacaklarının yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklif”inde Maliye Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların, TEFE/ÜFE aylık değişim oranında endekslenmek suretiyle yeniden yapılandırılarak 18 taksitte (36 ayda) ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

Maliye Bakanlığının Alacaklarından Sadece Kesinleşmiş Olanlar Yeniden Yapılandırılmaktadır.

30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere ait kesinleşen ve ödenmemiş bulunan vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile30/4/2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen, kesinleşen ve ödenmemiş bulunan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanun teklifi kapsamına girmektedir.

Alacak asıllarına ait gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen 2 nci ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

120 TL’ye Kadar İdari Para Cezasına Af                  

31/12/2013 tarihinden önceki fiiller nedeniyle kesilen 120 TL’nin altındaki idari para cezaları (trafik para cezaları, vb) ise silinmektedir. Vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olan amme alacaklarından 50 lirayı aşmayan alacak asılları ile aslı ödenmiş ise feri alacak tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Başvuruya gerek bulunmamaktadır.

Kasa Hesabı ve Ortaklardan Alacaklar Hesabını Düzeltme Fırsatı

Kanun Teklifiyle ayrıca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının vergi dairesine beyan edilmesi ve beyan edilen tutar üzerinden %3 vergi ödenmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmektedir.

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar vergi dairesine beyan edilmesi ve %3 verginin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

SGK Alacaklarının Tümü Yeniden Yapılandırılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014/Nisan ayından önce tahakkuk eden alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi kanun teklifi kapsamına girmektedir.

Alacak asıllarına ait gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde SGK’ya başvurulması gerekmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM