YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDİİB Kalkiyor Mu ? KDV İadelerine Ölümcül Darbe !!!

Tarih: 28.05.2014

Değerli okurlarım, Maliye İdaresi 26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğinin bir bölümünde belki de son zamanların en ciddi teorik hatasını yapmak suretiyle ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iadelerin DİİB kapsamındaki alımlara isabet eden kısmına son vermiştir.

26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-9.1 kısmında, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.

Denilmektedir.

Bir başka deyişle, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin mal satın alan ve daha sonra aldıkları bu malı ihraç kayıtlı satan mükelleflerin iade taleplerinde, Maliye İdaresi bundan böyle DİİB kapsamında ürünü satın alırken ödemedikleri KDV’yi düşüp kalan tutarı iade edecektir.

İade hesabındaki Büyük Hata !!

Konuyu basit bir örnekle açıklayalım,

100 TL ye DİİB kapsamında mal alınsın. Bu malın KDV si 8 TL olup bu KDV DİİB kapsamında alım yapıldığı için satıcıya ödenmemiştir. Daha sonra bu mallar 200 TL artı KDV’ye ihraç kayıtlı satılsın.

Söz konusu ihraç kayıtlı satış dolayısıyla işletmenin iadesi aşağıdaki gibi çıkmıştır.

200 x 0,08 = 16 TL iade.

Ancak maliye idaresi malı satın alırken ödemediğimiz 8 TL’yi düşüp kalanını iade ederim diyor. Temel gerekçesi ise Hazineye İntikal Etmeyen Verginin İadesi Olmaz! ??

Dolayısıyla işletmenin yeni iade tutarı : 16 – 8 = 8 TL’dir.

Maliyenin Gözünden Kaçan Büyük HATA !!!

DİİB kapsamında ürünü teslim eden firma bu malı  yurt içinden satın almış olabilir. Bu takdirde bu malın KDV sinin maliyenin iddia ettiği gibi hazineye  gitmeme gibi bir durumu söz konusu değildir. Bir başka deyişle, DİİB belgeli firmaya bu malı KDV siz teslim eden firma bu ürünü yurt içinden başka bir firmadan KDV ödeyerek satın aldıysa bu ürünün KDV’si zaten Hazineye intikal etmiş olmaktadır. Bu takdirde Hazineye intikal etmeyen KDV sadece ve sadece o malın karının KDV si olmaktadır ki bunun ayrıştırılması teknik olarak neredeyse imkansızdır.

Maliye İdaresi Teorik Bir Hata Yapmıştır !

26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda belirttiğimiz bölümleri gereğince hazineye intikal etmeyen verginin iadesi olmaz düşüncesiyle Maliye İdaresi çok ciddi bir teorik hata yapmıştır. Zira, tebliğ kaleme alınırken işletmelerin DİİB sahibi alıcılara teslimini yaptıkları malların yurt içinden KDV ödenerek satın alınabilecekleri gerçeği gözardı edilmiştir. Yurt içinden satın alınıp DİİB sahibi alıcılara teslim edilen malların KDV sinin Hazineye intikal etmemesi mümkün değildir. Zira bu mallar KDV ödenerek satın alınıp daha sonra KDV tehsil edilmeksizin DİİB sahibi mükelleflere teslim edilmektedir. Burada hazineye intikal etmeyen KDV sadece ve sadece o malın DİİB sahibi mükelleflere satışı esnasında karına isabet eden KDV dir.

DİİB’NİN Son Bulması An Meselesidir !!

Tüm bu açıklamalar sonucunda DİİB uygulamasının hiçbir anlamı kalmamaktadır. Bir başka deyişle işletmelerin dış ticaret şirketi kurmalarının ve KDV iadelerini bu yolla almalarının hiçbir anlamı kalmamıştır. Zira, tebliğin ilgili bölümü derhal yürürlükten kalkmadığı takdirde bu uygulama mükellefe hak kaybı getiren bir uygulama olacaktır. Bu takdirde de hiç bir kurum ve kuruluş DİİB kapsamında ne mal satın alacak ne de mal tesliminde bulunacaktır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM