YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com15 Yıl 3600 Gün’de Önemli Gelişme!

Tarih: 24.07.2013

Değerli okurlarım, bilindiği üzere 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün primi ödeme şartlarının her ikisini birden sağlayan çalışanlar istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldıkları takdirde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Ancak, bir şartla o da kıdem tazminatını alıp işten ayrıldıktan sonra bir daha çalışmamak şartıyla. Oysa yargıtay 22. hukuk dairesi öyle bir karar verdi ki bu ezber tamamen bozuldu.

Kararın özeti aşağıdaki gibidir;

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
E.2012/10954,K. 2013/909 ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Görüldüğü üzere yargıtayın en son vermiş olduğu karar tamamen irade beyanı esasını dikkate almış kişinin tazminatını aldıktan sonra tekrar çalışmasını anayasal bir hak olarak kabul etmiştir.

Peki bundan sonra ne olacak ? Kanaatimizce çalışanlar 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağladıkları takdirde kıdem tazminatlarını alıp başka bir işyerinde tekrar işe girip çalışma hayatlarına devam edebileceklerdir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bu karar çalışma hayatında önemli bir yeniliği de beraberinde getirmiş oldu.

ÇOK ÖNEMLİ NOT:  15 yıl 3600 gün emeklilik koşulu 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler içindir. Bu tarihten sonra girenler için 25 yıl 4500 gündür.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM