YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKat Karşılığı Arsa Tesliminde Maliye Kararını Verdi !!

 

Tarih: 18.10.2012

Bilindiği üzere KDV Kanununun 17. Maddesinin 4/r bendine göre aktifte en az 2 tam yıl kalan gayrimenkullerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Ancak, asıl tartışma söz konusu gayrimenkullerin kat karşılığı verilmesi durumunda yaşanmaktaydı. Zira, kat karşılığı verilen gayrimenkullerde bu istisnadan yararlanabilecek midir?

Bilindiği üzere kat karşılığı verilen gayrimenkuller, kurumlar vergisi istisnasından yararlanamamaktadır. Bu durum KDV kanunu için de geçerli midir? Maliye idaresi konu ile ilgili resmi bir açıklamada da bulunmamıştı. Ta ki 15 Ağustos 2012 tarihine kadar.

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 15/08/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-766 sayılı muktezasına göre kat karşılığı verilen arsalarda KDV istisnası uygulanabilecektir.

Söz konusu özelgeye göre KDV istisnasının uygulanabilmesi için;

a- Söz konusu varlığın şirket aktifinde en az 2 tam yıl kalması

b- Söz konusu varlığın faaliyet konusu ile ilişkilendirilecek şekilde iktisadi işletmeye dahil olmaması,

c- Arsayı devredecek olan şirketin arsa alım satımının mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi kaydıyla KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere Maliye İdaresi tartışmalara son noktayı koymuş ve kat karşılığı arsa teslimlerinde KDV istisnasına müsaade etmiştir. Kurumlar vergisi kanunu ile KDV kanunu arasındaki bu farklılaşma ise uygulamanın kanaatimizce gözden geçirilmesi gereken önemli bir ayağıdır. Zira kurumlar vergisi açısından da kat karşılığı şeklindeki arsa teslimlerinin kurumlar vergisinden istisna olması önemle gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM