YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhraç Kayıtlı Teslimi Mümkün Olmayan Bir Malın, Yanlışlıkla İhraç Kaydı İle Teslim Edilmesi

Değerli okurlar, bazen ihraç kaydıyla teslimine izin verilmediği halde ihraç kaydıyla teslim edilen malların nasıl bir uygulamayla düzeltileceği konusu sıkça yapılan hatalar arasında gösterilmektedir.

İhraç kaydıyla teslimi mümkün olmadığı halde sehven ihraç kayıtlı olarak mal teslim edildiği anlaşılır ve bu hata düzeltilmek istenirse şu durumlar ortaya çıkacaktır.

- Şayet bu mala ait KDV, tecil işlemine konu edilmişse tecil olunan vergi, tecili yaptırandan gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

- Bu işlemle ilgili olarak nakit iade istenmiş ve henüz iade gerçekleşmemişse, Vergi Dairesi bu iadeyi yapmayacak, başkaca bir müeyyide uygulamayacaktır. İade mahsuben istenmiş ancak henüz sonuçlandırılmamışsa, mahsubu talep edilen borcun gecikme zammı ile tahsili ile yetinilecektir. Ancak iade nakden veya mahsuben alınmışsa (yani iade işlemi sonuçlandırılmışsa), haksız alınan iade tutarı cezalı olarak ve gecikme faizi uygulanarak geri istenecektir. Bu durumda pişmanlık talepleri kabul edilmemektedir[1].

Her iki halde de ihraç kayıtlı mal teslim eden firma alıcı firmaya başvurarak, ödemek zorunda kaldığı ve/veya iadesinden mahrum olduğu KDV nin kendisine tediyesini isteyecektir. Bu suretle KDV ödeyen alıcı firma, bu KDV yi ödemeyi yaptığı ayda indirecek, indirimle giderilmeme halinde, ihracatın yapılmış olması şartıyla ve isterse iade talebine konu edebilecektir.

Örneğin alıcı firmaya KDV için satıcı firmanın 1.000 TL fatura düzenlediğini düşünelim;

Satıcı firmanın kaydı;

-----------------------------------/----------------------------

120 ALICILAR  1.000

                   391 HESAPLANAN KDV  1.000

----------------------------------------------------------------

Alıcı firmanın kaydı;

-----------------------------------/----------------------------

191 İNDİRİLECEK KDV  1.000

                                 320 SATICILAR  1.000

----------------------------------------------------------------

Konu ile ilgili olarak Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı'nca verilen 3.2.1995 tarih ve 311412 nolu muktezanın metni aşağıdaki gibidir:

"İlgide kayıtlı dilekçenizle 28.10.1994 tarih, 32.952, 22.11.1994 tarih 33155, 14.11.1994 tarih

33093 sayılı faturalar ile ........................A.Ş.'de tecil - terkin kapsamında mal olarak ihraç ettiğiniz ancak adı geçen firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tecil - terkin kapsamında satışı yapılan malların imalatçısı olmadıkları gerekçesiyle tecil - terkin talepleriyerine getirilmediğinden imalatçı firmaya ödeyeceğiniz katma değer vergisinin iadesini talep edip edemeyeceğinin bildirilmesi talep olunmaktadır.

Olayımızda ise ............................A.Ş. tarafından imalatçı firma olmadığı halde, imalatçı gibi hareket edilerek, teslim edilen mallara ilişkin olarak düzenlenen faturalara "ihraç kaydıyla tanzim edildiği için KDV, tahsil edilmemiştir." İbaresi yazılarak Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiş ve dolayısıyla vergi dairesine ödenmemiştir.

Buna göre, söz konusu dönemlerle ilgili olarak tecil edilen verginin imalatçı firma tarafından Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenmesi halinde ihracatçı firma olarak mal aldığınız firmaya ödeyeceğiniz katma değer vergilerini ödemenin yapıldığı dönem beyannamesinde indirim konusu yapmanız indirimle giderilmeyen kısmın ise genel hükümler çerçevesinde iadesini talep etmeniz mümkündür.

Ancak imalatçı firmanın vergi dairesine ödemiş olduğu katma değer vergisini indirim konusu yapması veya iade talep etmesi mümkün değildir."


[1]Istanbul Vergi Dairesi Baskanliginin 13.5.2008 tarih ve 475 sayili Muktezasi

16.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM