YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comHer Sermaye Azaltımında Stopaj Yoktur. 7256 Sayılı Kanun Yanlış Anlaşılabiliyor

Değerli okurlar, 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17.maddesi bir çok meslektaşımızın kafasının karışmasına neden olmuştur. Kanun’un yürürlük tarihiyle birlikte sanki tüm sermaye azaltma işlemlerinde %15 stopaj olacak algısı yaygın durumdadır. Oysa durum biraz farklıdır. Öncelikle Kanun’un ilgili maddesini tekrar hatırlayacak olursak;

MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır.

Yukarıdaki 1.2. ve 3.fıkralarda anlatılmak isteneni aşağıda örnekler yöntemiyle ele alalım.

i) Eğer ortak şirketteki 1000₺'lik kayıtlı hissesini şirkete 1000₺ 'ye satar ve o şirkette doğal olarak 1.000₺ sermaye azaltımı yaparsa iktisap bedeli ile itibari değer arasındaki fark"0" olduğu için stopaj yok.

i) Eğer itibari değeri 1.000₺ olan hissesini ortağı olduğu şirkete 1.600₺'ye satarsa ve şirket doğal olarak 1.000₺'lik sermaye azaltımı yapacağı için vergilendirilmesi gereken matrah (1.600-1.000=) 600₺ olacaktır.

600₺ üzerinden %15 stopaj hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir.

ii) Eğer ortak 1.000₺'lik hissesini 1.600₺'ye ortağı olduğu şirkete satar ve şirket ise bunu 1.400₺'ye 3.kişiye satar ise şirket doğal olarak 1.000₺ sermaye azaltımı yapacak ve stopaj vergi matrahı ise (1.600-1.400=) 200₺ olacaktır.

200₺ üzerinden %15 stopaj hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir.

iii) Eğer ortak 1.000₺'lik kendi hissesini 1.600₺'ye şirkete sattı ve şirket ise sermaye azaltımına gitmeyip bunu 3.kişilere de satmaz ve elinde tutar ise satış tarihinden 2 tam yıl sonra 600₺ üzerinden %15 vergi stopaj vergisi beyan edilmelidir.

Ancak stopaj oranlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verildiği için bir kararname ile bu oranın %15 dışında farklı oranlar dahilinde belirlenmesi de mümkündür.

14.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM