YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comReeskont İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Değerli okurlar, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddelerinde yer alan alacak ve borçların reeskontunu; dönem sonları itibariyle mevcut alacak ve borç tutarı içinde yer alan veya aldığı varsayılan vade farkının ayıklanıp ilgili olduğu döneme aktarılmasını sağlayan bir değerleme hükmü olarak tanımlamak mümkündür. Reeskont suretiyle, senetli alacak ve borç değerleme gününün kıymetine indirgenmektedir.

Reeskont yapılırken, senet üzerinde bir faiz oranı belirtilmişse bu oran, belirtilmemişse (ki genelde belirtilmemektedir) TCMB avans işlemleri faiz oranı olan oranı kullanılacaktır.

Ayrıca konunun bir diğer önemli boyutu ise alacak veya borç senetleri yapılan reeskont sonucu kayıtlara aldığımız reeskont faiz giderleri ve reeskont faiz gelirleri hesabının sonraki dönemde ters kayıtla kapanmasıdır.

İşte uygulamada konu ile ilgili en çok yapılan hataların başında bu gelmektedir. Yani ertesi dönem reeskont faiz gelirleri ve reeskont faiz giderleri hesaplarının ters kayıtla kapanmamasıdır.

Reeskont formülü : Senet Bedeli x Faiz x Vadeye Kalan Gün Sayısı    

                                                           36000 + (Faiz x Gün)

Uygulama : ABC Ltd.Şti aktifinde bulunan senet için 31.03.2020 1. geçici vergi döneminde reeskont ayırmaya karar vermiştir.

Senedin Aktife Giriş Tarihi         : 20.01.2020

Reeskont Ayrılacak Dönem       : 31.03.2020

Senedin Vade Tarihi                    28.04.2020

Senedin Bedeli                         :      200.000 TL

Faiz oranını öğrenmek için Merkez Bankasının resmi internet sitesine girerek;

- Veriler- Piyasa Verileri-Bankacılık Verileri bölümünden “avans işlemleri reeskont faiz oranını” seçmeliyiz.

Faiz oranının yüzde 15 olduğu varsayılsın,

Vadeye kalan gün sayısı : 28.04.2020 – 31.03.2020 = 28 Gün

= 200.000 x 15 x 28 / 36.000 + (420) = 2.306,43 TL

Görüldüğü üzere burada şirket, 1. Geçici vergi döneminde 2.306,43 TL reeskont faiz gideri hesaplamış olup bu tutarı gider olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir. Oysa 01.04.2020 tarihinde bu kaydı kapatacak ve daha önce gider yazdığı bu tutarı bu sefer gelir yazarak kapatacaktır.

------------------------------------------31.03.2020---------------------------------------------

657 REESKONT FAİZ GİD.  2.306,43

                                   122 ALAC.SENT.REES                         2.306,43

…….nolu senetli alacağa reeskont ayrılması

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir sonraki dönem ise işlem ters kayıtla kapatılır.

--------------------------------------------01.04.2020-------------------------------------------

122 ALAC.SENT.REES.   2.306,43

                                                    646 REES.FAİZ. GEL.            2.306,43

Reeskont faiz gelirinin iptali

------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM