YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İstisnası 31/12/2022’ye Uzatıldı

Değerli okurlar, bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununa Geçici 39. Madde eklenmiş ve bu maddenin yürürlüğü ise 7201 sayılı Kanun’un 8’nci maddesi ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 3065 sayılı Kanun’un geçici 39’uncu maddesinde yer alan ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulanacaktır.

AMORTİSMAN SÜRESİNDE BİR UZAMA YOK

Kanun’un ilk çıktığı uygulamada, sanayi sicil belgesine haiz firmaların KDV istisnasından yararlanarak satın aldıkları makine ve teçhizatın amortismanına ilişkin itfa süresi yarı yarıya uygulanıyordu. Yani, satın alınan makinenin itfa ömrü 8 yıl ise bunu 4 yılda amorti edebiliyorlardı. Ancak, 7201 sayılı Kanunla, KDV istisnasının süresi uzatılmış fakat amortismanla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmediğinden bu uygulama 31/12/2019 tarihinde son bulmuştur.

SATIN ALINAN MAKİNELERİN EN AZ 3 YIL AKTİFTE YER ALMASI GEREKİYOR

Sanayi sicil belgesine haiz firmaların KDV istisnasından yararlanarak satın aldıkları makine ve teçhizatı teslim tarihini talip eden takvim yılının başından itibaren EN AZ 3 YIL İÇİNDE elden çıkarmamaları gerekiyor. Ayrıca, bu makinelerin imalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin dışında kullanılmaması gerekmektedir. Aksi halde, zamanında alınmayan KDV için vergi zıyalı tarhiyat yapılacaktır.

Bununla birlikte KDV istisnasından yararlanarak satın alınacak makine ve teçhizatın ise KULLANILMAMIŞ olması bir başka deyişle SIFIR makine olması gerekiyor.

İSTİSNADAN YARARLANACAKLAR BAĞLI BULUNDUKLARI VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMALILAR

Sanayi sicil belgesine haiz firmalar KDV istisnasından yararlanarak satın alacakları makine ve teçhizat için bu makinelerin imalat sanayinde kullanılacağına dair bağlı bulundukları vergi dairesine beyanda bulunmalılar. Ardından istisna kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir. Tüm bunların ardından vergi dairesi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sisteme girilen makine ve teçhizatla ilgili istisna belgesi verecektir.

İstisna belgesini alan alıcı firma bu belgenin bir örneğini satıcı firmaya verecektir. Satıcı firma ise söz konusu istisna belgesine istinaden KDV siz makine teslimini gerçekleştirecektir. Ancak faturada makinenin cinsi ve GTİP numarası muhakkak belirtilmek zorundadır. Teslim gerçekleştiği anda ise hem alıcı hem de satıcı alım ve satıma ilişkin bilgileri elektronik ortamda sisteme gireceklerdir.

KDV BEYANNAMESİ YÖNÜNDEN

KDV istisnası kapsamında makine tesliminde bulunan satıcı firma KDV beyannamesini hazırlarken bunu, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edecektir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

12.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM