YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGider Yansıtma Faturalarında Bilinmesi Gereken Önemli Bir Detay!

Değerli okurlar, bu hafta en çok Holdingler tarafından yapılan bir uygulama olan gider yansıtma faturalarındaki önemli bir detaya dikkat çekmek istiyorum.

İLİŞKİLİ ŞİRKETLERİN (ÖRN.HOLDİNG) GİDER YANSITMA FATURALARI DÜZENLEMESİ İÇİN HİZMETİN FİİLEN VERİLMESİ ŞARTTIR

Bilindiği üzere, Holdingler tarafından grup şirketlerine çeşitli adlar altında gider yansıtma faturaları düzenlenmektedir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "8.7. Holding şirketlerin genel idare giderlerinin bağlı şirketlere dağıtımı" başlıklı bölümünde, holding şirketler tarafından bağlı şirketlere araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme kararlarının uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları, halkla ilişkilerin tanzimi, personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği konularında hizmet verilebildiği belirtilmiştir. Bu tür hizmetlerin mutlaka verilmiş olması, kesilen faturada hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi ve tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla, holding tarafından verilen hizmetlerin bağlı şirketlerce gider yazılabileceği ifade edilmiştir.

Tebliğ metninden de anlaşılacağı üzere, holding şirketlerinin düzenledikleri gider yansıtma faturalarının gider olarak kayıtlara alınabilmesi, hizmetin bil fiil verilmesi şartına bağlanmıştır.

İLİŞKİLİ ŞİRKETİN FİİLİ HİZMET VERMEDEN DÜZENLEDİĞİ GİDER YANSITMA FATURALARI ÖRTÜLÜ KAR DAĞITIMIDIR

Bazı durumlarda ise yurt içi veya yurtdışındaki ilişkili şirket tarafından fiilen bir hizmet verilmediği halde belirli dağıtım anahtarları dikkate alınarak (ciro, satış adedi, personel sayısı vb.) ilişkili diğer şirketlere gider yansıtma faturaları düzenlenmektedir. Özellikle yabancı sermayeli şirketlerde bu duruma rastlanılabilmektedir. Zira böyle bir durumda, ilişkili şirketin diğer şirketlere düzenlediği gider yansıtma faturası dağıtılmış kâr payı olarak değerlendirilecek olup Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.

Bu tutar ise, kurum bünyesinde %15 olarak stopaja tabi tutulacaktır.

Sonuç itibariyle, ilişkili bir şirket holding şirketlerinin diğer ilişkili şirketlere düzenledikleri gider yansıtma faturalarının gider olarak kayıtlara alınabilmesi için söz konusu hizmeti mutlaka vermiş olmaları gerekmektedir. Bu hizmetin fiilen verilip verilmediğinin tevsik edici vesikalarından biri de sözleşmedir. Holding şirketi ile diğer ilişkili şirketler arasında ne tür bir hizmet alımı olacaksa buna yönelik bir sözleşmenin de akdedilmesi önemlidir.

Diğer taraftan, yurtdışındaki ana şirketin, Türkiye’de mukim ilişkili şirkete herhangi bir hizmet vermeden düzenlediği gider katılım payı türündeki faturalar ise örtülü kar dağıtımı olarak değerlendirilecek olup KVK 30.mad.gereğince stopaja tabi tutulmalıdır.

Kaynak:

1- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarih ve 11395140-105[VUK-1-18915]-E.691743 sayılı özelgesi.

2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

3- 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

10.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM