YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İadesi İçin Dış Ticaret Şirketi Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

AVANTAJLARI

İmalatçı şirketler doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesine giren KDV’nin ancak bir kısmını iade olarak alabilmektedirler. Malın maliyetini oluşturan en büyük girdilerden biri olan işçilikten KDV’ye pay veremediklerinden dolayı örneğin %18’lik bir yüklenimin %8 ile 12 arasındaki bir kısmına isabet eden KDV’yi iade alabilmektedirler.

Bilindiği üzere, doğrudan ihracatta faturada KDV gösterilmemektedir. Bu nedenle, malın bünyesine giren KDV’nin tespiti için vergi dairesine ayrı bir yüklenilen KDV listesi verilmektedir. Bu yüklenilen KDV listesinde ise malın bünyesine giren unsurlara ait KDV yer almaktadır.

Oysa ki, malın ihraç kayıtlı satılması halinde tanzim edilen faturada KDV gösterildiğinden dolayı ayrı bir yüklenilen KDV listesi vergi dairesi tarafından istenilmemektedir. Böylelikle faturada gösterilen KDV’nin tamamının iadesi alınabilecektir. Bir diğer deyişle, işçiliğe isabet eden KDV’de iade alınabilecektir. Konuyu basit bir örnekle sonuçlandırmak gerekirse;

1.000 TL’lik bir malın ihraç kayıtlı satılması halinde, iade alınabilecek tutar KDV’nin tamamı olan yüzde 18 olup 180 TL olacaktır. Ancak, malın direkt ihraç edilmesi halinde yüklenilen KDV hesaplanırken malın bünyesine giren hammaddeler dikkate alınacağından bu oran daha düşük seviyelerde gerçekleşeceğinden alınabilecek iade tutarı da o kadar azalacaktır. Bir başka deyişle, malın doğrudan ihraç edilmesi halinde, maliyeti oluşturan işçilikten KDV’ye pay verilemediğinden iade tutarı da düşük olacaktır.

Bunlara ek olarak, ihraç kayıtlı teslimlerde iade süreci daha temiz gerçekleşeceğinden ve herhangi bir yüklenilen KDV listesi hazırlanmadığından imalatçı firmanın riskini tamamen azaltmaktadır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde malın ihraç kayıtlı teslimi doğrudan ihracata oranla daha yüksek bir vergi avantajı doğuracaktır.

DEZAVANTAJLARI

Dış ticaret şirketi kurulduğu takdirde imalatçı firma ile dış ticaret şirketi arasındaki mal ticaretinde belirlenen fiyat emsallere uygun olmak zorundadır. Yani imalatçı şirket malı ilişkili olmayan bir şirkete birim fiyatı 10 TL’ye satıyorsa dış ticaret şirketine de aşağı yukarı bu fiyattan satmalıdır. Aksi takdirde transfer fiyatlaması yönünden risk oluşabilecektir.

Her iki şirketin karlı olması durumunda transfer fiyatlandırması yönünden eleştiri konusu olmayacağına yönelik görüş beyan edenlerde vardır. Ancak, imalatçı şirket yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar hesaplıyor ise her iki şirket karlı olması durumunda da yine Hazine Zararının oluştuğu gerekçesiyle eleştiri konusu olabilir. İmalatçı şirket karın büyük kısmını kendisine alarak indirimli kurumlar vergisi ile de bu büyük kar için az vergi ödüyor ise Hazine Zararı oluşacak ve transfer fiyatlandırması yönünden de eleştiri konusu yapılabilecektir.

28.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM