YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDamga Vergisi Beyannamesi Boş Da Olsa Verilmek Zorunda Mı?

Değerli okurlar, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan bazı firmaların her ay damga vergisi beyannamesini boş da olsa tahakkuk ettirdikleri görülmektedir. Bu haftaki konumuz, damga vergisine konu işlem olmasa bile damga vergisi beyannamesinin verilip verilmeyeceğidir.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİNDE SORUN ÇIKARIYOR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunan bazı mükelleflere aşağıdaki uyarı gelmektedir.

"0040 Damga Vergisi Beyannamesi verilmemiştir"

Dikkat edilirse %5 vergi indiriminden yararlanılamayacağına yönelik net bir ifade olmamakla birlikte sistem damga vergisi beyannamesinin verilmediği uyarısını yapmaktadır. Bazı şirketler bu uyarıdan dolayı %5 vergi indiriminden yararlanmamış ve önemli hak kaybına maruz kalmışlardır. Ancak bu uyarı, %5’lik vergi indiriminden yararlanılması önünde hiçbir engel teşkil etmemektedir. Maliye İdaresinin mükellefin hak kaybına neden olan bu ibareye ivedilikle son vermesi gerekmektedir.

SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFLERİ HER AY DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEKLER Mİ?

Öncelikle 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmış, bu kapsamda limited şirketlerin ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirmesinin mümkün olduğu hususu belirlenmiştir. Bizim kanaatimizce de sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek mükellef lehine bir işlemdir. Aksi halde sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekirken sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren şirketler için böyle bir süre olmayıp damga vergisi beyannamesinin sözleşmenin imzalanmasını takip eden ayın 26.gününe kadar verilmesi icap etmektedir.

Bununla birlikte sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisinin bulunmaması durumunda damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Ayrıca,  bu durumun bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin her ay boş da olsa damga vergisi beyannamesi tahakkuk etme yükümlülükleri olmadığından bu durum 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen %5 vergi indiriminden yararlanılmasına da engel teşkil etmeyecektir. Bir başka deyişle, damga vergisine konu işlem olmayan aylarda damga vergisi beyannamesi verilmeyebilir ve buna rağmen %5 vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

09.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM