YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMali Müşavirlere KDV İadesinde Son Gelişme

Değerli okurlar, bilindiği üzere 29.3.2018 tarihli, 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu Kanun 3568 sayılı Kanun’da ciddi değişiklikler yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ’de karşıt inceleme yetkisi ve KDV ide raporu yazma yetkisi vermişti.

Ancak bugüne kadar konuyla ilgili usul ve esasları düzenleyen ne bir tebliğ ne de bir yönetmelik yayınlandı. Konuyu yakından takip eden bazı bürokrat arkadaşlarımızın Ankara’dan bize verdikleri birtakım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bilgiler taslakta henüz yer almayıp öneri halinde sunulmuştur.

KDV İADESİ İÇİN EĞİTİM VE YIL ŞARTI

Mali Müşavirlerin KDV iadesi yazabilmeleri için asgari 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Yine odalar tarafından KDV iadesi sürekli eğitimlerinin gerçekleştirileceği ve bu eğitimlere de katılmanın zorunlu olacağı belirtiliyor.

MALİ MÜŞAVİRLER ANCAK KENDİ MÜKELLEFLERİNİN RAPORLARINI YAZABİLECEK

Mali müşavirler beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerinin KDV İade raporlarını yazabilecekler. Dışarıdan herhangi bir mükellefin KDV iade raporunu yazamayacakları belirtiliyor. Peki Mali Müşavirin 5 yıldan az bir tecrübesi var ve kendi mükellefinin de KDV iade raporu varsa. Bu durumda bir Yeminli Mali Müşavir mi yoksa 5 yıllık tecrübesi olan bir başka Mali Müşavire mi raporu yazdıracağı konusunda henüz net bir gelişme yok. Ancak ağır basan fikir dışarıdan bir YMM’ye yazdırılacağı yönünde.

KDV İADE RAPORU İÇİN 200 BİN ile 500 BİN TL’LİK BİR SINIR ÖNERİLİYOR

Taslak için yapılan öneriler arasından belki de en dikkat çekici olanı, 200 bin TL’lik bir KDV iade rapor sınırının önerilmiş olmasıdır. Hem indirimli oran, hem ihracattan kaynaklanan hem tevkifattan kaynaklanan iade taleplerinde bu rakamın 200.000 TL ile sınırlı olması önerilmiş. Ancak bu rakamın 500.000 TL ile sınırlı olması gerektiği yönünde de görüşlerin olduğu bize gelen bilgiler arasında.

İNDİRİMLİ ORAN, İHRACATTAN KAYNAKLANAN VE TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN İADE RAPORU YAZILABİLECEK

Taslağa henüz girmese de şimdilik hem ihracat, hem indirimli oran ve hem de tevkifattan kaynaklanan KDV iade raporlarında Mali Müşavirlere de yetki verilmesi gerektiği yönünde ağır basan bir görüş var.

RAPOR DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE MALİ MÜŞAVİR DEĞİŞİKLİĞİ HALİ

Rapor düzenlenmesinden önce Mali Müşavir değişikliği vukuu bulduğunda raporun döneminin önceki Mali Müşavirin dönemi ne denk gelmesi halinde raporu da bir önceki Mali Müşavirin yazması gerektiği yönünde ağırlıklı bir görüş oluşmuştur.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ

Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri KDV iade raporlarında, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz iadenin türü, iadenin tutarı ve raporu düzenleyenlerde aranacak şartları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığındadır. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda eğitim şartlarını da belirlemeye yetkili kılınmıştır. Yani nasıl bir eğitim süreci olacak, süresi ne kadar olacak vb. gibi.

26.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM